Olet täällä

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamies

Neuvoo sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksiin ja asiakaslakiin liittyvissä kysymyksissä.

Sosiaaliasiamies

  • Neuvoo sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksiin ja asiakaslakiin liittyvissä kysymyksissä.
  • Tiedottaa asiakkaan oikeuksista ja edistää asiakkaan oikeuksia.
  • Ohjaa ja neuvoo ristiriitatilanteiden ratkaisuissa.
  • Antaa neuvontaa ja avustaa päätöksiä ja muuta viranomaisten toimintaa koskevien valitusten, kanteluiden tai muistutusten tekemisessä. 

 

 

Taivalkosken kunnan sosiaaliasiamiehenä toimii 1.1.2019 alkaen

Maija-Kaisa Sointula / Sanna Saarinen

 

Sosiaaliasiamies on tavoitettavissa

  • neuvonta tiistai-torstai  klo 10:00-13:00,  Puh. 050 341 5244
  • email: sosiaaliasiamies@merikratos.fi ( ei suojattu, älä lähetä salassapidettäviä tietoja)
  • postiosoite: Merikratos Oy/ sosiaaliasiamies, Ruissalontie 11 B 20200 TURKU

 

Sosiaaliasiamies toimii tulkkina asiakkaan ja viranomaisen välillä pyrkien selventämään päätöksen perusteita ja Suomen lain tai kunnassa vallalla olevien käytäntöjen taustoja asiakkaalle. Tarvittaessa sosiaaliasiamies auttaa valituksen, muistutuksen tai oikaisuvaatimuksen tekemisessä.

Sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä, eikä voi muuttaa viranhaltijoiden päätöksiä, eli ei ole muutoksenhakuviranomainen.

Sosiaaliasiamiehen tehtävät perustuvat Lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, ( N:o 812/2000.)

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000812