Olet täällä

Työllistämisen kuntalisä

Työnantaja, joka työllistää työttömän nuoren tai yli vuoden työttömänä olleen henkilön, voi hakea Taivalkosken kunnalta kuntalisää. 

 

hakemukset2.jpg

Väärä Scaldin tunniste ID.

Työllistämisen kuntalisää voidaan maksaa yritykselle, yhdistykselle, säätiölle yms. tai yksityiselle henkilölle, joka työllistää työsuhteeseen yhteiskuntatakuun piirissä olevan työttömän nuoren (alle 29-vuotias) tai yli vuoden työttömänä olleen taivalkoskelaisen henkilön. 

Kuntalisä voi olla 500 euroa kuukaudessa henkilöä kohden, em. nuoresta se voi olla 800 euroa. Työnantaja voi saada kuntalisää TE-toimiston maksaman palkkatuen lisäksi. Kuntalisää ei kuitenkaan makseta enempää kuin on palkkamenojen (sivukuluineen) ja mahdollisten palkkaamiseen saatujen tukien erotus. Osa-aikatyössä tuki maksetaan työajan suhteessa.  Tukea voidaan maksaa ja työsopimuksen tulee olla niin pitkä, että työssäoloehto täyttyy. Sopimus voi koostua useamman työnantajan peräkkäisistä sopimuksista. Lautakunnan päätöksestä poiketen kuntalisää voidaan joissakin tilanteissa maksaa kuuden kuukauden sijaan jopa kahdeksan kuukautta.  

Kuntalisän hakemisen vaiheet: 1) yhteydenotto työllistämisyksikköön kuntalisäoikeuden tarkistamiseksi, 2) mahdollisen TE-toimiston palkkatuen hakeminen, 3) kuntalisän hakeminen toimittamalla työllistämisyksikköön Työnantajan sitoumus-lomake, työsopimus ja mahdollinen TE-toimiston palkkatukipäätös.  

Palvelusta vastaa