Olet täällä

Venesatama

‘Koillismaan meri’ – alueen parhaita taimenvesiä!

venesatama.jpg

Kostonjärvi on keskikokoinen järvi Iijoen päävesistössä ja se sijaitsee Taivalkosken–Kuusamon tien (valtatie 20) läheisyydessä. Kostonjärvi on voimakkaasti säännöstelty ja vedenkorkeuden sallittu vaihtelu on 5 metriä. Kostonjärven säännöstelypadolle rakennettiin kalatie 2012.

Useissa uistelukilpailuissa osoittautunut saalisvarmaksi; järveen on istutettu järvilohta, järvitaimenta, harjusta sekä planktonsiikaa. Valtion kalastonhoitomaksun lisäksi uisteluun usealla vavalla 18-64 vuotiaat kalastajat tarvitsevat aina erillisen kalastusluvan kalaveden omistajalta (metsähallitus) sekä kalavedenomistajien (kalastuskuntien ja osakaskuntien) myymän erillisen kalastusluvan (Veikko Naumanen 044-2726450). 

Onkimiseen eivät 18-64 vuotiaat kalastajat tarvitse yleensä erillistä lupaa eikä kalastonhoitomaksua tarvitse suorittaa. Pilkkiminen ei ole kuitenkaan sallittua kieltoalueella (Kalastusrajoitus.fi).

Harjuksen alamitta 35 cm, järvilohen ja -taimenen 60 cm.

 

Kalasataman ja laituripaikkojen vuokraukset teknisistä palveluista, Kirkkotie 6.

Palvelusta vastaa