Olet täällä

Vesihuolto

Vesijohtoverkosto kattaa taajaman lisäksi myös haja-asutusalueet joiden toiminnasta vastaa oma vesiosuuskunta

Vesijohtotyömaa
  • Toiminta-alueena on Taivalkosken asemakaava-alue n. 6,2 km²
  • Vesijohtoverkkoa n. 45 km
  • Vedenottamoita (3 kaivoa), ylävesisäiliö, paineenkorottamoita 2 kpl
  • Pumpattu vesimäärä vuodessa n. 190 000 m³, josta laskutetun vesimäärän osuus n. 170 000 m³
vedenottamo.jpg

Taajaman ulkopuolella, haja-asutusalueella vedenhankinnasta ja jakelusta vastaa 11 itsenäisesti toimivaa vesiosuuskuntaa. Haja-asutusalueelle rakennettua vesijohtoverkkoa on yhteensä n. 260 km ja vedenottamoita rakennetun verkoston piirissä on 13 kpl. Järjestetyn vesihuollon (vesijohto) liittymisaste Taivalkoskella on n. 80 %.

vedenottamo2.jpg
 

Taivalkosken pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

 

Vikailmoitukset

Virka-ajan ulkopuolella klo 15.30 – 7.00 sekä viikonvaihteessa perjantai klo 14.00 – maanantai klo 7.00

Kiinteistöpäivystäjälle puh. 0400 126452

Palvelusta vastaa