Olet täällä

Vuodeosasto

Osaston tehtävänä on tarjota laadukasta sairaanhoitoa sitä tarvitseville asiakkaille,  helpottaa vanhusväestön kotona selviytymistä tarjoamalla säännöllisesti toistuvia kuntoutus- ja vuorohoitojaksoja. Järjestää hyvää ympärivuorokautista perushoitoa pitkäaikaista hoitoa tarvitseville. 

 

Vuodeosaston käytävä

Vuodeosastolla on 34 asiakaspaikkaa akuuteille, erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon tuleville, vuoro- ja kuntoutushoidon asiakkaille sekä pitkäaikaishoidossa oleville asukkaille.

Vuodeosastolla on mm. kaksi tarkkailuhuonetta, saattohoitohuone sekä eristys- ja turvahuone.

Toimintaympäristönä  on vasta uudistetut, kuntoutumista edistävät esteettömät, viihtyisät ja toimivat tilat sekä laitteet.

Osaston tehtävänä on tarjota laadukasta sairaanhoitoa sitä tarvitseville asiakkaille,  helpottaa vanhusväestön kotona selviytymistä tarjoamalla säännöllisesti toistuvia kuntoutus- ja vuorohoitojaksoja. Järjestää hyvää ympärivuorokautista perushoitoa pitkäaikaista hoitoa tarvitseville.  Asiakaslähtöisellä, yksilöllisellä, oikeudenmukaisella omatoimisuuteen tukevalla  sekä kuntouttavalla työotteella kuntoutamme asiakkaan mahdollisimman pian kotiin.

Osastolla hoidetaan äkillisesti sairastuneita asiakkaita, erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon tulevia potilaita, kuntoutus- ja vuorohoidossa olevia asiakkaita, katkaisu- ja selviämishoidossa olevia, mielenterveysasiakkaita, pitkäaikais- ja  saattohoidossa olevia potilaita.Osastolla on käytössä mm. EKG-monitori sekä pika vieritestit I-stat  (Na, K, Cl, ionCa, gluc, urea, krea, Hkr, Hb),Inr, Crp, Bnp, T-trop,  ja Fidd .Fysioterapiapalvelut saatavilla tarvittaessa myös viikonloppuisin.

Hoidossa keskitytään sairaalahoitoa vaativien potilaiden hoitotyöhön ja kuntoutukseen. Tarjoamillamme kuntoremonttijaksoilla ennaltaehkäistään toimintakyvyn heikkenemistä, vahvistetaan ja tuetaan asiakkaiden toimintakykyä sekä helpotetaan läheisten ja omaishoitajien jaksamista

Hoitoon hakeutuminen tapahtuu kiireellisissä tapauksissa päivystysvastaanoton kautta, muulloin lääkärin vastaanottojen tai kotisairaanhoidon kautta. Kuntoutusjaksot suunnitellaan yhteistyössä hoitavan lääkärin, fysioterapeutin, palveluohjaajan,  kotisairaanhoidon sekä vuodeosaston henkilökunnan kanssa.

Nopean kuntoutumisen osastolla kuntouttavaa työotetta toteuttavat asiakaslähtöisesti motivoitunut ja ammattitaitoinen moniammatillinen tiimi johon kuuluvat osaston lääkärit, kotiutushoitaja, sairaanhoitajat,  lähihoitajat,  fysioterapeutti,  kuntohoitaja sekä osastonhoitaja ja osastonsihteeri.

Omavalvontasuunnitelma

Yhteystiedot

Sosiaali ja terveyspalvelut

Laitospalvelut, vuodeosasto

Sairaalantie 8 a

93400 Taivalkoski

Puh. 0400 941783 tai 040 8609049

Potilashuoneisiin ei ole puhelimia. Omaiset/läheiset voivat tiedustella potilasta/potilaan vointia Puh. 0400 941783 tai 040 8609049

Laitoshoitopaikoista lisätietoja antaa osastonhoitaja Elsa Nurkkala                                           puh. 040 7056893. Sähköposti: elsa.nurkkala(at)taivalkoski.fi


Osastonsihteeri Riitta Väisänen

puh. 040 8609002

Sähköposti: riitta.vaisanen(at)taivalkoski.fi


Pitkäaikaismaksupäätökset valmistelee:

Toimistosihteeri Sirpa Kivelä-Tyni

puh. 040 8609034

Sähköposti: sirpa.kivela-tyni(at)taivalkoski.fi

Palvelusta vastaa