Olet täällä

Yksityistiet

Yksityistiet on jaettu kolmeen eri kunnossapitoluokkaan

yksityistie4.jpg

Yleistä yksityisteistä

Yksityisteitä on koko Suomessa kaikkiaan noin 360 000 km. Pysyvän asutuksen käytössä olevia teitä on noin 90 000 km, rakennettuja metsäautoteitä arviolta 120 000 km sekä muita autolla ajokelpoisia metsä- ja mökkiteitä on noin 110 000 km. Näiden lisäksi on vielä huomattava määrä pääasiassa kiinteistökohtaisia kevyempirakenteisia ajouria, piha- ja peltoteitä, yms.

Liikenteellisesti merkittävimpiä ovat valtion apuun (ELY-keskus) oikeutetut tiet (vähintään kolme taloa, vähintään 1 km pitkä tai vilkas läpiajotie), joita on nykyään noin 55 000 km. Niiden varrella asuu puoli miljoonaa ihmistä ja kesämökkejä näiden teiden vaikutusalueella on lähes 190 000 (40 % koko loma-asuntokannasta)

I-luokan yksityistiet
(väh. 1 km pitkä ja väh. 3 pysyvää asutusta), hoitosopimus tiekunnan kanssa

II-luokan yksityistiet
(väh. 400 m pitkä ja väh. 1 pysyvä asutus), hoitosopimus tiekunnan kanssa

III-luokan yksityistie
(väh. 100 m pitkä ja väh. 1 pysyvä asutus), talvihoito (auraus) tai avustaminen

Tästä linkistä löydät tiekunta asiaa sekä lomakkeita,

http://www.tieyhdistys.fi

 

Liikenteen asiakaspalvelu

Liikenteen asiakaspalvelu on Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikenteen toimialaan kuuluvien tie-, rata- ja vesiväyläasioiden yhteyspalvelu. Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikenneväyliin liittyvät neuvontapalvelut on keskitetty koko maan osalta Liikenteen asiakaspalveluun. Liikenteen asiakaspalvelussa vastataan kysymyksiin, annetaan neuvontaa, käsitellään palautteita ja opastetaan sähköisessä lupa-asioinnissa. Verkkosivuilta löytyy tietoa esim. teiden ja ratojen kunnossapidosta, liikenneturvallisuudesta, väylähankkeista sekä ohjeet liikenteen lupien hakemiseen.

http://www.liikennevirasto.fi

Liikenteen asiakaspalveluun voi ottaa yhteyttä osoitteessa http://palautevayla.fi/

 tai soittamalla numeroon 0295 020600. Palvelemme asiakkaitamme suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Tienkäyttäjän linja

Tien kuntoon tai tien kunnossapitoon liittyvät ilmoitukset voi tehdä sähköisesti osoitteessa http://liikenne.palautevayla.fi/. Sähköinen ilmoitus välittyy liikenteen asiakaspalveluun, jossa ilmoituksia käsitellään arkisin klo 8-16. Kaikki ilmoitukset välitetään alueurakoitsijalle, joka päättää tarvittavista toimenpiteistä tielle asetettujen laatuvaatimusten perusteella. Palveluihin kuuluvia ilmoituksia ovat esimerkiksi maanteiden päällystevauriot (kuopat, reiät), tiellä oleva vesi, tielle kaatunut puu tai erittäin liukas tie. Kiireellisistä ja liikennettä selvästi vaarantavista ongelmista tiestöllä voi ilmoittaa soittamalla numeroon 0200 2100 (24 t/ vrk). Ilmoittajilta pyydetään tarkka tieto ongelman sijaintipaikasta ja yhteystiedot.

 

Palvelusta vastaa