Olet täällä

Yleiskaava

Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet sekä periaatteet tarkemmalle suunnittelulle.

yleiskaava

Joissain tapauksissa yleiskaava on rakentamista suoraan ohjaava kaavamuoto. Yleiskaava voidaan laatia myös vaiheittain tai osa-alueittain, jolloin kaavan nimi on osayleiskaava. Ranta-alueille laaditaan rantayleiskaavoja tai rantaosayleiskaavoja.

Taivalkoskella on vireillä keskustaajaman yleiskaavan uudistaminen. Taivalkosken keskustaajaman yleiskaava on laadittu vuosina 1981–88 ja hyväksytty 1989. Yleiskaava on vanhentunut sisällöltään ja tavoitteiltaan. Keskustaajamaan on laadittu 1998 kaavarunko, mutta sitä ei ole hyväksytty. Syksyllä 2011 on päätetty yleiskaavan uudistamisesta.

Voimassa olevat yleiskaavat

  • Taivalkosken keskustaajaman yleiskaava (hyväksytty 1989)
  • Korvuanjärven, Iso- ja Pikku-Kontiaisen rantayleiskaava (hyväksytty 2000)
  • Kostonjärven rantayleiskaava (hyväksytty 2004)
  • Mustavaaran yleiskaava (hyväksytty 2015)

Palvelusta vastaa

Liittyvät palvelut

Maakuntakaava on ylin kaavataso ja ohjaa alempia kaavatasoja.
Asemakaavoitus on yksityiskohtaisin maankäytön suunnittelun taso.
Ranta-asemakaavalla ohjataan pääasiassa loma-asutuksen järjestämistä ranta-alueille.