Olet täällä

Perheet

Koko perheen kulttuuri- ja kotiseutuviikko kesällä 2020 virtuaalisesti verkossa. Virtuaalinen ohjelma on nyt julkaistu!
Asiointipiste on palvelu, josta saa tukea asiointiin eri laitoksiin netin kautta
Hittilaji frisbeegolfia voit pelata Taivalvaaran Frisbeegolfpuistossa.
Palvelun tarkoituksena on edistää kotona tapahtuvaa pitkäaikaissairauden hoitoa ja seurantaa.
Voit ottaa yhteyttä kasvatus-ja perheneuvontaan, jos tarvitset apua liittyen parisuhteeseen, vanhemmuuteen tai lasten ja aikuisten välisiin...
Kirkonkylän peruskoulu tarjoaa turvallisen ja viihtyisän toimintaympäristön. Tavoitteena on antaa oppilaille valmiudet selviytyä menestyksellisesti...
Kirkonkylän yläkoulu on turvallinen, ajanmukainen ja oppilaistaan huolta pitävä oppilaitos.
Lapsiperheiden kotipalvelun tavoitteena on vahvistaa perheen arjessa selviytymistä ja sitä, että perhe itse löytäisi elämänhallinnan ja omat...
Lastenneuvolatyön keskeisiä tehtäviä ovat lasten ja koko perheen hyvinvoinnin selvittäminen ja tukeminen.
Lastensuojelutyössä erilaisten tukitoimenpiteiden ja yhteistyön avulla autetaan lapsiperheitä tai nuoria selviytymään omatoimisesti ja...
Terveyskeskuksen ajanvarausvastaanotolla hoidetaan kiireetöntä hoitoa tarvitsevia potilaita sekä lääkärin että hoitajan vastaanotoilla.
Lasten ja nuorten kirjallisuus- ja kulttuuriviikko lokakuussa.
Palvelusetelin tavoitteena on parantaa omaishoitajien tuen vapaiden, henkilökohtaisen avustajan ja ikäihmisten palvelujen saatavuutta.
Perhetyön tavoitteena on tukea lapsiperheitä kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa.
Perhetyöllä tuetaan lapsen myönteistä kehitystä ja vanhempien kasvastuskykyä.
Potilasasiamies neuvoo potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain soveltamiseen liittyvissä asioissa.
Terveyskeskuksen päivystyksessä hoidetaan välitöntä ensiapua ja kiireellistä sairaanhoitoa tarvitsevat potilaat.
Päätalo-keskus näyttelytiloineen sijaitsee Taivalkosken keskustassa, osoitteessa Urheilutie 4.
Rokotukset sekä rokotuksiin liittyvä neuvonta ja ohjaus.
Ryhmäkodin tavoitteena on tarjota kehitysvammaisille koti, jossa on turvallista elää omaa arkea niin itsenäisesti kuin mahdollista.
Röntgenosastolla tehdään keuhko- ja luukuvauksia sekä ultraäänitutkimuksia.
Maailman pisin satukirja - Napero-Finlandia -sadunkirjoituskilpailun satoa komeissa vaaramaisemissa.
Toimeentulotuen tarkoituksena on edistää yksilön ja hänen perheensä itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotukeen on oikeus henkilöllä tai perheellä,...
Työkeskuksessa harjoitellaan arkielämän taitoja ja sosiaalista kanssakäymistä erilaisten toimintojen ohessa.
Taivalkosken kunta kannustaa työnantajia työllistämään pitkään työttömänä olleita henkilöitä maksamalla kuntalisää.
Taivalkosken pieni uimahalli sijaitsee Hotelli Herkon alakerrassa.
Päivähoidon toiminta-ajatus on tarjota taivalkoskelaisille mahdollisimman laadukasta päivähoitoa ja tukea perheitä heidän kasvatustehtävässään.
Vuodeosastohoitoa akuuteille, jatkohoitoon tuleville, vuoro- ja kuntoutushoidon sekä pitkäaikaishoidon asiakkaille.
Eeva-Kaisa Jakkilan ja Jussi Valtakarin suunnittelema Yli ajan -taidesilta avaa pitkään koskemattomana olleen Putaansaaren jälleen osaksi...
Äitiysneuvola valmentaa vanhemmuuteen, synnytykseen ja lapsen hoitoon.