Olet täällä

4.1.2017 - 14:55

Elinkeinojen ja kylien kehittämistukea koskeva sääntö vuosiksi 2017 - 2020

Sääntö tulee voimaan 1.1.2017 ja sitä sovelletaan tukihakemuksiin, jotka jätetään Taivalkosken kunnalle 1.1.2017 jälkeen

Valtuusto hyväksynyt päätöksellään 21.12.2016 § 80 elinkeinojen ja kylien kehittämistukea koskevan säännön vuosiksi 2017 – 2020