Isotooppiosasto

Kajaanintie 50

Osastolla tehdään säteilevien radiolääkkeiden avulla gammakuvauksia, SPECT-TT- ja PET-TT-tutkimuksia, verinäyteanalyysejä ja annetaan isotooppihoitoa.