Oikomishoito

Kajaanintie 50

Yksikköön tulevat oikomishoitoa vaativat erikoissairaanhoidon potilaat.