Osasto 5

Kajaanintie 50

Osastolla hoidetaan plastiikkakirurgian, urologian ja verisuonikirurgian potilaita sekä kirurgiaa vaativia potilaita.