Osasto 82

Peltolantie 13

Osastolla hoidetaan potilaita, jotka tarvitsevat hoitoa ja kuntoutusta toistuvien psykoosien tai pitkittyneiden päihdepsykoosien vuoksi.