Psykiatrian poliklinikka

Peltolantie 8

Poliklinikalla hoidetaan ja tutkitaan psykiatrista erikoissairaanhoitoa tarvitsevia aikuispotilaita.