Sisätautikeskuksen osasto 1

Kajaanintie 50

Osasto keskittyy keuhkosairauksien ja sisätautien akuuttihoitoon sekä infektiosairauksiin.