Sisätautikeskuksen osasto 2

Kajaanintie 50

Vuodeosasto 42 erityisalana on infektioita sairastavien ja tarvittaessa vaativaa eristystä tarvitsevien potilaiden hoito. Osastolla hoidetaan myös mah