-19 °C
Haku

Oas arkisto

Potilaana henkilö- ja hoitotietosi tallennetaan Oulaskankaan sairaalan potilasrekisteriin. Potilasasiakirjat tilataan potilaskertomusarkistosta.

Kuvaus

Potilaana henkilö- ja hoitotietosi tallennetaan Pohjois-Pohjanman sairaanhoitpiirin potilasrekisteriin.
 
Sinua koskevia potilasasiakirjoja ja -tietoja saavat hankkia, katsella tai luovuttaa vain hoitoosi tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt. Potilastietojasi voidaan luovuttaa muille kuin edellä mainituille vain suostumuksellasi tai lakiin perustuvan velvoitteen perusteella.Sairaalan työntekijöiden, opiskelijoiden ja muiden sairaalassa toimivien henkilöiden on pidettävä salassa potilaiden terveyteen ja elämään liittyvät asiat. Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus on voimassa myös työsuhteen tai tehtävän päättymisen jälkeen. Myös potilaan tulee pitää salassa kuulemansa tai näkemänsä muita potilaita koskevat asiat. Tarvttaessa potilasasiakirjat tilataan potilaskertomusarkistosta.
 
Oulaskankaan sairaalan tuottamat potilasasiakirjat siirtyvät ja arkistoituvat valtakunnalliseen, Kelan ylläpitämään Potilastiedon arkistoon. Voit antaa suostumuksesi, että niitä saavat käyttää ne terveydenhuollon toimintayksiköt, jotka niitä hoitosi suunnittelussa tai toteuttamisessa tarvitsevat. Voit myös kieltää tietojesi luovuttamisen. Voit tarkastella sähköisiä potilastietojasi ja reseptejäsi sekä antaa suostumuksen tai tehdä kieltoja Omakanta-palvelussa. Jokaisella on oikeus tietää, onko potilasrekisterissä häntä koskevia tietoja, ja jos niitä on, oikeus tarkastaa ne henkilökohtaisesti. Voit saada tietosi tekemällä tarkastuspyynnön potilaskertomusarkistoon tai kysymällä niitä poliklinikkakäyntisi yhteydessä tai ollessasi osastolla. Voit vaatia rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oikaisemista, poistamista tai täydentämistä ilman aiheetonta viivästystä.
 
Jos epäilet potilastietojesi väärinkäyttöä, voit pyytää asiasta selvityksen saraanhoitopiirin tietosuojavastaavalta. Selvityspyyntöön annetaan kirjallinen vastaus.

Sijainti

Osoite

Kajaanintie 50

90220 OULU

Palvelusta vastaa

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Viimeksi muokattu 5.12.2023

Puhelinnumerot

Puhelin: 083152011

Maksullisuus: Maksullinen numero

Verkkosivut