-19 °C
Haku

Lasten ja nuorten oikeuspsykiatria

Yksikössä tutkitaan alle 18-vuotiaisiin kohdistuneita seksuaalisen hyväksikäytön ja pahoinpitelyn epäilyjä.

Kuvaus

Yksikössä tutkitaan alle 18-vuotiaisiin kohdistuneita seksuaalisen hyväksikäytön ja pahoinpitelyn epäilyjä.
 
Tutkimukset ovat osa poliisin esitutkintaa ja tehdään aina poliisin, syyttäjän tai tuomioistuimen virka-apupyynnöstä. Yksikkö voi antaa virka-apua eri tavoin: muun muassa konsultoimalla, arvioimalla tutkittaville epäillyistä rikoksista koitunutta psyykkistä haittaa, laatimalla lausuntoja tai oikeuspsykiatrisella haastattelututkimuksella.
 
Yksikön tehtävä on tuottaa puolueetonta tietoa rikosepäilyyn liittyen, jotta asianomistajien, epäillyn ja muiden asianosaisten oikeusturva toteutuisi mahdollisimman hyvin poliisin esitutkinnassa. Yksikkö antaa myös koulutusta ja konsultaatiota liittyen lasten seksuaalirikos- tai pahoinpitelyepäilyjen tutkimuksiin.
 
Oulun yliopistollisen sairaalan Lasten ja nuorten oikeuspsykiatriseen yksikköön on keskitetty tutkimukset Pohjois-Pohjanmaan, Länsi-Pohjan, Lapin ja Kainuun sairaanhoitopiirien alueilta. Yhteistyötä tehdään valtakunnallisesti eri viranomaistahojen ja oikeuspsykiatrian yksikköjen kanssa.Mahdolliset rikosepäilyyn liittyvät somaattiset tutkimukset lapsen fyysisen tilanteen selvittämiseksi tekee poliisin erillisellä virka-apupyynnöllä lastenlääkäri (ja mahdollisesti gynekologi). Tutkimuksen tehnyt lääkäri toimittaa lausunnon poliisille.
 

Sijainti

Osoite

Hoitajanrinne 1

90220 OULU

Palvelusta vastaa

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Viimeksi muokattu 5.12.2023

Puhelinnumerot

Puhelin: 083152011

Maksullisuus: Maksullinen numero

Verkkosivut