-19 °C
Haku

Lastenneurologian yksikkö

Yksikössä hoidetaan ja kuntoutetaan 0-16-vuotiaita lapsia ja nuoria, joilla on kehityksen haasteita ja/tai neurologisia oireita tai sairauksia.

Kuvaus

Yksikössä hoidetaan ja kuntoutetaan 0-16-vuotiaita lapsia ja nuoria, joilla on kehityksen haasteita ja/tai neurologisia oireita tai sairauksia. Yksikön palvelut toteutetaan lastenneurologisella vuodeosastolla 65 ja lastenneurologian poliklinikalla.
 
Lasten ja nuorten kehityksen haasteet voivat näkyä esimerkiksi lapsen puheen ja kielen, motoriikan, oppimisen, tai toimintakyvyn haasteina. Lapsen kehitystä ja toimintakykyä arvioidaan moniammatillisessa työryhmässä.
 
Neurologisia sairauksia ovat esimerkiksi epilepsia, lasten päänsärky, CP-vamma, autismi, aivo- ja selkäydinvammat, erilaiset hermojen ja lihasten sairaudet, liikehäiriöt sekä etenevät aivosairaudet. Lapsen sairauden syyn selvittämiseksi voidaan tehdä erilaisia tutkimuksia, joita ovat esimerkiksi EEG-tutkimus (aivosähkökäyrä), aivojen magneettikuvaus ja erilaiset laboratoriotutkimukset.
 
Lastenneurologian osastolla 65 lapsi tai nuori saa apua, kun hänellä on seurantaa vaativia neurologisia oireita, kuten esimerkiksi aivoperäisiä kohtausoireita. Neurologiset sairaudet ovat usein pitkäaikaissairauksia. Niihin liittyvät voinnin ja toimintakyvyn muutokset voivat edellyttää seurantaa sekä hoito- ja kuntoutussuunnitelman laatimista sairaalassa säännöllisesti tehtävinä tutkimusjaksoina.
 
Lapsen vanhempi voi yöpyä osastolla tai sairaalan potilashotellissa. Osastolla ei ole vierailuaikoja, joten vanhemmat voivat viettää aikaa lapsen tukena osastolla. Myös lapselle tärkeät muut henkilöt voivat vierailla osastolla lapsen voinnin ja jaksamisen mukaan.Lastenneurologian poliklinikalla arvioidaan, tutkitaan ja seurataan lapsen tai nuoren kehitystä, toimintakykyä ja sairautta silloin, kun vuodeosastohoidolle ei ole tarvetta. Poliklinikalla lapsen mukana on vanhempi tai muu huoltaja, joka tuntee lapsen tai nuoren ja osallistuu lapsen hoidon ja kuntoutuksen suunnitteluun moniammatillisen työryhmän kanssa.

Sijainti

Osoite

Kajaanintie 50

90220 OULU

Palvelusta vastaa

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Viimeksi muokattu 5.12.2023

Puhelinnumerot

Puhelin: 083152011

Maksullisuus: Maksullinen numero

Verkkosivut