-7 °C
Haku

Oas psykiatrinen yksikkö

Osastolla hoidetaan eri elämänkriiseissä olevia, masentuneita, mielialahäiriöistä kärsiviä ja psykoottisia potilaita silloin, kun avohoito ei riitä.

Kuvaus

Osastolla hoidetaan eri elämänkriiseissä olevia, masentuneita, mielialahäiriöistä kärsiviä ja psykoottisia potilaita silloin, kun avohoito ei riitä.Oulaskankaan sairaalassa toimiva psykiatrinen osasto on ympärivuorokautisesti toimiva avo-osasto. Siellä toteutetaan aikuispsykiatrista tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta.
 
Hoito perustuu vapaaehtoisuuteen ja hoitojakson jälkeen on mahdollisuus jälkipolikliinisiin käynteihin.Potilaille tehdään yksilöllinen tutkimus- ja hoitosuunnitelma moniammatillisessa tiimissä, jossa huomioidaan potilaan psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen kokonaistilanne. Lääkäritapaamiset, omahoitaja-keskustelut, ryhmät sekä lääkehoito ovat keskeisiä toimintamuotoja.
 
Hoitoa toteutetaan kuntouttavalla työotteella. Hoidossa korostetaan ja tuetaan potilaan omaa motivaatiota laadukkaaseen elämään sairauden kanssa ja siitä toipumiseen. Yhteistyö potilaan, hänen omaistensa sekä potilaan kotikunnan kanssa on tärkeä osa yksikön toimintaa.Osastolla toimii erilaisia ryhmiä, joihin potilailla on mahdollisuus osallistua oman mielenkiinnon ja voimavarojen mukaan. Ryhmät tukevat potilaan kuntoutumista ja elämänhallintaa. Tavoitteena on kehittää potilaan sosiaalisia taitoja, oireenhallintaa sekä auttaa potilasta oivaltamaan erilaisia näkökulmia, jotka tukevat toipumista ja avohoidossa pärjäämistä.

Sijainti

Osoite

Oulaistenkatu 5

86300 OULAINEN

Palvelusta vastaa

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Viimeksi muokattu 29.11.2023

Puhelinnumerot

Puhelin: 083152011

Maksullisuus: Maksullinen numero

Verkkosivut