-5 °C
Haku

Oulun yliopistollinen sairaala

OYS tuottaa erikoissairaanhoidon palveluita Pohjois-Suomessa. Sinua palvelevat huippuammattilaiset, joilta saat korkeatasoista ja yksilöllistä hoitoa.

Kuvaus

OYS tuottaa erikoissairaanhoidon palveluita Pohjois-Suomessa. Sinua palvelevat huippuammattilaiset, joilta saat korkeatasoista ja yksilöllistä hoitoa.
Oulun yliopistollinen sairaala on innovatiivinen, uudistuva ja tuloksellinen terveydenhuollon huipputoimija. Sairaala on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta, jossa annetaan hoitoa kaikilla kliinisillä erikoisaloilla.
Hoitotyö perustuu yksilölliseen tarpeeseen. Jos olet potilas tai tämän läheinen, sinua motivoidaan osallistumaan potilaan hoitoon omien voimavarosi mukaan.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja OYS:n toiminta-alue kattaa koko pohjoisen Suomen. Sairaanhoitopiirin alueella asuu noin 740 000 ihmistä.
OYS on opetussairaala, joka tuottaa kansallisesti ja kansainvälisesti tunnistettua tutkimusta ja kouluttaa terveydenhuollon tulevia ammattilaisia. Kliinisen tutkimuksen ja motivoituneiden huippuammattilaisten ansiosta saat ajantasaista, vaikuttavaa ja hyviin käytäntöihin perustuvaa hoitoa.
Lähivuosien aikana OYS uudistuu täysin, kun sairaala uudisrakennetaan tai perusparannetaan. Rakentamisen yhteydessä uudistetaan myös sairaalan toimintamalleja sinun parhaaksesi. Toimintaa muokataan niin, että hoitoon pääsy on nopeampaa ja hoitoajat ovat lyhyempiä. Tavoitteena on varmistaa, että saat tarpeenmukaista ja turvallista hoitoa oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Erikoissairaanhoidon palveluja ulotetaan entistä enemmän lähelle asiakkaiden kotiympäristöä.

Sijainti

Osoite

Kajaanintie 50

90220 OULU

Palvelusta vastaa

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Viimeksi muokattu 2.12.2022

Puhelinnumerot

Puhelin: 083152011

Maksullisuus: Maksullinen numero

Verkkosivut