-7 °C
Haku

Yleissairaalapsykiatrinen yksikkö

Yksikössä toimii poliklinikka ja viikko-osasto. Poliklinikalla hoidetaan potilaita, jotka ovat OYS:ssa hoidossa fyysisen sairauden tai oireiden takia.

Kuvaus

Yksikössä toimii poliklinikka ja viikko-osasto. Poliklinikalla hoidetaan potilaita, jotka ovat OYS:ssa hoidossa fyysisen sairauden tai oireiden takia. Poliklinikka toimii konsultaatio- ja yhteistyön yksikkönä sairaalan sisällä. Potilaat ohjataan yksikköön konsultaatiopyyntöjen perusteella ja toiminnassa keskeistä on yhteistyö muiden lääketieteen erikoisalojen kanssa.
 
Vastaanotolla tapahtuvat psykiatriset tutkimukset ja somaattisen sairauden aiheuttamien kriisien hoidot ovat poliklinikan tavanomaisimpia palveluita. Tutkimusjakso sisältää yleensä 1-6 käyntiä potilaan diagnostiikan, hoidon tarpeen ja psyykkisen työkyvyn arvioimiseksi.Yksikköön kuuluva osasto 73 on viikko-osasto, jossa on myös polikliinista toimintaa. Tavoitteena on selvittää fyysisen ja psyykkisen sairastamisen välisiä yhteyksiä. Työtä tehdään yhdessä lääketieteen eri erikoisalojen kanssa.Toiminnan erityispiirteitä ovat fyysisesti sairaiden ja oireilevien sekä elimellisiin aivosairauksiin ja aivovammoihin liittyvien neuropsykiatristen potilaiden tutkimus, hoito ja työkyvyn arviointi.
 
Osastohoitoon tuloa valmistellaan polikliinisella käynnillä. Osastohoidon kesto suunnitellaan yksilöllisesti potilaan tarpeiden mukaan. Tutkimus- ja hoitojakso viikko-osastolla muodostuu lääkärin tutkimuksista, terapeuttisista hoitosuhteista, erilaisista terapiaryhmistä, pari- ja perhetapaamisista, lääkehoidosta sekä kokonaisvaltaisesta psykososiaalisen tilanteen kartoittamisesta. Osastohoidon tavoitteena on oireiden ja ongelmien taustalla olevien psykososiaalisten tekijöiden käsittelyn mahdollistaminen ja sitä kautta oireiden helpottuminen, laadukas diagnostinen arvio, hyvä kokonaisvaltainen hoito sekä asianmukaisen avohoidon järjestäminen. Osastojakson jälkeen hoito voi tarvittaessa jatkua avohoitokäynteinä.

Sijainti

Osoite

Kajaanintie 50

90220 OULU

Palvelusta vastaa

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Viimeksi muokattu 8.12.2022

Puhelinnumerot

Puhelin: 083152011

Maksullisuus: Maksullinen numero

Verkkosivut