5 °C
Haku

Napero-Finlandia sadunkirjoituskilpailun säännöt

1. Valtakunnallinen Napero-Finlandia -kirjoituskilpailu on tarkoitettu peruskoulun 1-6 luokkien oppilaille. Kyseessä on satukilpailu. Kilpailun vastuullisena järjestäjänä on Päätalo-instituutti. Kilpailu järjestetään vuosittain ja tulokset julkistetaan Sadun päivänä 18. lokakuuta.

2. Kilpailun tarkoituksena on kannustaa lapsia kirjoittamisharrastuksen ja kirjallisuuden pariin ja oman luovuutensa kehittämiseen.

KILPAILUAIKA

3. Kilpailuaika päättyy vuosittain 30.4. Kyseisen päivän postileima riittää. Kilpailutyöt lähetetään Päätalo-instituuttiin osoitteeseen Urheilutie 4, 93400 Taivalkoski. Kilpailutyöhön merkitään selkeästi kirjoittajan nimi, ikä ja luokka ja kirjoittajan osoite sekä mahdollisuuksien mukaan tekstin kirjoittamispäivämäärä.

KILPAILUTYÖT

4. Kilpailutöiden on oltava käsin tai koneella kirjoitettuja satuja. Kirjoitetun sadun voi tallentaa halutessaan USB-muistitikulle. Sähköpostitse lähetettyjä töitä ei hyväksytä. Sadut voivat olla kuvitettuja, mutta arvioinnin päähuomio on tekstissä.

5. Hyväksyttäviä kilpailutöitä ovat suorasanaiset ja runomuotoiset sadut. Kilpailuun voidaan lähettää myös luokan tai lapsiryhmän yhtenäiseksi satukokonaisuudeksi katsottava työ. Kilpailun järjestäjä katsoo kuitenkin, että kirjoittaminen on yksilösuoritus, ja ryhmätyö ei kilpaile varsinaisissa kilpailusarjoissa, mutta voidaan palkita erikoispalkinnolla. Sadutetut tekstit voidaan palkita kunniamaininnalla. Mikäli tekstin tuottamisessa on käytetty sadutusta, täytyy siitä ilmoittaa erikseen.

6. Kilpailukielet ovat suomi, ruotsi ja saame. Muilla kielillä kirjoitettua satua tulee seurata suomenkielinen käännös.

7. Mikäli kirjoittajaa avustetaan tarinan puhtaaksikirjoittamisessa, täytyy välttää virheiden korjaamista ja tekstin stilisointia. Kyseessä on lapsen kirjoittama satu, ei toimitettu teksti.

8. Kilpailun järjestäjä voi kilpailun julistamisen yhteydessä määritellä vuoden kilpailulle teeman, jolloin satujen tulee käsitellä ko. aihetta.

9. Kilpailun järjestäjä voi määrätä osallistujille osallistumismaksun, joka tulee käyttää kokonaisuudessaan kilpailun järjestämiseen ja palkintoihin.

10. Sadut arkistoidaan kilpailun päättymisen jälkeen Päätalo-instituutin kansainväliseen satuarkistoon. Poikkeustapauksissa sadut voidaan eri pyynnöstä palauttaa tekijälle.

11. Päätalo-instituutilla on oikeus ilman eri korvausta julkaista kilpailuun lähetettyjä satuja kirjoittajan nimellä yksittäin tai kokoelmina. Instituutin ulkopuolisilla tutkijoilla on oikeus käyttää kilpailutöitä tutkimusaineistona ja siteerata niitä tutkimuksissa. Muutoin kirjoittajalla säilyvät kaikki oikeudet omaan työhönsä.

SARJAT

12. Kilpailun sarjat ovat:

I sarja: peruskoulun 1.-2.-luokkalaiset

II sarja: peruskoulun 3.-4.-luokkalaiset

III sarja: peruskoulun 5.-6.-luokkalaiset

Viimeksi muokattu 11.12.2020