20 °C
Haku

Iäkkäiden asumispalvelut

Kotimme ovat aktiivista elämistä ja viihtyisää asumista varten.

Ikääntyneiden asumispalvelujen kokonaisuuteen sisältyvät pitkäaikainen asumispalvelu, pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen, pitkäaikainen laitoshoito ja lyhytaikainen asuminen.

Katajan pitkäaikainen asumispalvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät tarvitse runsasta hoivaa ympärivuorokautisesti. Pitkäaikainen asumispalvelu on tarkoitettu ikäihmisille, jotka tarvitsevat jatkuvaa lisätukea päiväaikaan arjen toimissa. Palveluasumisessa asiakasta tuetaan selviytymään mahdollisimman omatoimisesti ja itsenäisesti asumiseen ja jokapäiväiseen elämään liittyvissä toiminnoissa. 

Pitkäaikaikaista tehostettua palveluasumista Katajassa ja Pihlajassa järjestetään ikääntyneille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista.  Toiminnan tavoitteena on, että asukas voi kokea elämänsä turvalliseksi, merkitykselliseksi ja arvokkaaksi. Hänellä on mahdollisuus osallistua mielekkääseen, hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistävään ja ylläpitävään toimintaan.

Pitkäaikainen laitoshoito on ympärivuorokautisen hoidon ja kuntouttavan toiminnan järjestämistä Taivalkosken vuodeosastolla.  

Lyhytaikaisen asumisen tarkoituksena on tukea kotona selviytymistä. Lyhytaikaista asumista voidaan järjestää mm. intervallihoitona tai yhtenä vaihtoehtona omaishoidon tuen vapaan aikaisen hoidon toteuttamiseksi. Lyhytaikaista asumista järjestetään Terveyskeskuksen vuodeosastolla.

Asuminen palveluasumisyksikössä

Palveluasumisyksiköt Kataja ja Pihlaja ovat vuokra-asuntoja, jotka kalustetaan itse. Kela myöntää eläkkeensaajan asumistukea asumiskustannusten (vuokra, vesi, sähkö) tukemiseen. Asumistuella valtio auttaa pienituloisia selviämään asumismenoista. Eläkkeensaajan hoitotuki on mahdollista hakea palveluasumisen hoitokustannuksiin silloin kun ikääntynyt on jatkuvan hoidon ja hoivan tarpeessa. Kelan myöntämä Eläkkeensaajan hoitotuki on porrastettu kolmeen maksuluokkaan.

Hyvä hoiva kuuluu kaikille – kohtaamme jokaisen omana itsenään ja kunnioitamme jokaisen omaa tapaa elää elämäänsä. Yksiköissä jokaisella asukkaalla on omahoitaja. Omahoitaja on ”päämiehensä” elämän merkityksellisten asioiden tutkija. Hän varmistaa tuen antamisen asukkaalle, hoivan ja elämän jatkuvuuden.  Palveluasumisyksiköissä toimii aktiivinen yhteisö. Ketään ei jätetä yksin, mutta kaikille annetaan mahdollisuus viettää omaa aikaa niin halutessaan. Jokaisella on mahdollisuus osallistua arjen aktiviteetteihin omien voimavarojensa mukaan.

Asumispalveluyksiköissä asukkailla on käytössä turvaranneke, niin sanottu hälytysnappi, jolla laitteen haltija saa hälytyksen hoitajien puhelimiin. Turvaranneke parantaa asukkaan turvallisuuden tunnetta ja auttaa hädän hetkellä.

Jokaiselle palveluyksikön asiakkaalle tehdään RAI LTC kuntoisuusarvio ja palvelu- ja hoitosuunnitelma ensimmäisen kuukauden kuluessa muuttamisesta palvelutaloon, jota päivitetään puolen vuoden välein tai voinnin oleellisesti muuttuessa. Tavoitteena on edistää asiakaslähtöistä kuntouttavaa asiakastyötä ja tehdä näkyväksi asukkaan saama palvelukokonaisuus.

Oalveluyksiköiden henkilökunta muodostuu kotihoidon esimiehestä, sairaanhoitajista, lähihoitajista, ohjaajasta, hoiva-avustajia, hoitoapulaisista ja laitoshuoltajista.

Kotihoidon fysioterapian tavoitteen on tukea ja ylläpitää ikääntyneiden toimintakykyä ja voimavaroja arjessa selviytymiseen. Se on tarkoitettu ensisijaisesti kotihoidon asiakkaille ja asumispalveluyksiköiden Katajan ja Pihlajan asukkaille.

Kotihoidon fysioterapeutti arvioi asiakkaan toimintakykyä ja laatii asiakkaan tavoitteisiin perustuvan suunnitelman. Asiakas saa myös tietoa liikunnasta ja kotiharjoitteluohjeita sekä tarpeen mukaan seurantakäyntejä ja ohjausta liikunta- ja kuntosaliryhmiin.

Fysioterapeutti tekee apuvälinearvioita ja opastaa apuvälineiden käytössä.

Fysioterapeutti ohjaa hoitohenkilökuntaa apuvälineiden käytössä, ergonomiseen toimintaan sekä opastaa kaatumisen ehkäisyssä.

Vierailevat tähdet ilahduttavat asukkaita ja kotona asuvia iäkkäitä palveluyksiköissä.

Ikäihmisille on tarjolla erilaisia asumispalveluja silloin, kun he tarvitsevat tukea ja palveluja asumisensa järjestämiseen.

Tällä sivulla

Kuvaus

Pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen, pitkäaikainen laitoshoito ja pitkäaikainen asumispalvelu ovat iäkkäiden asumisen vaihtoehtoja, kun runsaatkaan kotihoidon palvelut eivät enää riitä kotona selviytymiseen.

Tavoitteena on edistää asiakaslähtöistä kuntouttavaa asiakastyötä ja tehdä näkyväksi asukkaan saama palvelukokonaisuus.

Hae asumispalvelupaikkaa täyttämällä palveluasuntohakemuskaavake. Hakemus tulee olla asianmukaisesti täytetty ja allekirjoitettu. Hakemuksen voi täyttää hakija itse tai yhdessä lähiomaisen kanssa. Lomake toimitetaan lomakkeessa mainittuun ositteeseen. Tarpeen vaatiessa kotihoidon palveluohjaaja auttaa palveluhakemuksen laatimisessa.

 

 

 

Palvelu on maksullinen.

Pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta ja pitkäaikaisesta laitoshoidosta kunta voi periä palveluista kuukausimaksun, joka määräytyy asiakkaan (sekä mahdollisen puolison) nettokuukausitulojen mukaan. Maksu saa olla enintään 85 prosenttia nettokuukausituloista, joista on ensin tehty laissa säädetyt vähennykset. Tietyin laissa tarkemmin säädetyin edellytyksin maksu voi määräytyä myös puolisojen yhteenlaskettujen tulojen mukaan. Puolisolle maksu saa olla enintään 42,5 prosenttia puolisojen yhteenlasketuista nettokuukausituloista. Tällöin tuloista tulee ensin tehdä laissa säädetyt vähennykset. Lähtökohtaisesti asiakkaalle jää omaan käyttöön 15 prosenttia tuloista (puolisolle 57,5 prosenttia). Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaalle tulee jäädä vähintään 164 euroa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa 110 euroa kuukaudessa omaan käyttöön. Asiakasmaksuun kuuluu hoito- ja palvelusuunnitelman mukainen hoito ja huolenpito, perussiivous, pyykki- ja vaatehuolto, ruokavalion muaiset päivittäiset ateriat erikoisruokavalioineen, hygieniatuotteet (shampoot ja pesuaineet), perusvoiteet, turvajärjestelmä ja vuokrasänky. Asiakasmaksuun ei kuulu asunnon vuokra, lääkkeet, terveydenhuollon ja sairaanhoitokulut, matkojen omavastuut, henkilökohtaiset ostoksensa kuten vaatteet ym. tarvikkeet.

 

Pitkäaikaisen asumispalvelun maksu määräytyy palvelupäätökseen kirjattujen, asiakkaan tarpeen mukaisten, palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon mukaan. Asiakasmaksuun kuuluu hoito- ja palvelusuunnitelman mukainen hoito ja huolenpito sekä turvajärjestelmä. Asukas maksaa itse asunnon vuokran, lääkkeet, terveydenhuollon ja sairaanhoitokulut, matkojen omavastuut, henkilökohtaiset ostoksensa kuten vaatteet ym. tarvikkeet. Oman huoneen perussiivous ja henkilökohtaisten vaatteiden pesu ja ruokailu eivät kuulu asiakasmaksuun. Siivous on mahdollista tilata yksityiseltä palveluntuottajalta.

 

Pitkäaikaiseen tehostettuun palveluasumiseen tai asumispalveluun valinta edellyttää aina ensin avopalveluiden (kotihoito ja tukipalvelut) käyttöä tai omaishoitoa ennen kuin sijoitusta suunnitellaan. Kotihoidon palveluohjaaja arvioi yhdessä asiakkaan ja läheisten kanssa asiakkaan hoidettavuutta kotihoidossa sekä tarkoituksenmukaisinta hoitoympäristöä. Mikäli kotihoidon tai omaishoidon palvelut ovat riittämättömiä suhteessa asiakkaan toimintakykyyn, haetaan asumispalvelua. Palvelutarve hoitoisuuden arviointiin käytetään RAI kuntoisuusmittaristoa ja muistin tilanne kartoitetaan MMSE-muistitestillä. Viimesijassa kokonaistilanteen arviointi ratkaisee asiakkaan palvelutarpeen ja sijoittamisen kriteerit. SAS- työryhmä valitsee asukkaat asetettujen kriteerien mukaisesti. SAS-työryhmä arvioi palvelutarpeen perusteella henkilöiden sijoittumisen asumispalveluihin tai mahdollisiin muihin Taivalkosken kunnan palveluihin.

Palvelupaikat

Palvelusta vastaa

Taivalkosken kunta

Viimeksi muokattu 3.11.2021

Sähköinen asiointi

Kotihoidon lähiesimies/sairaanhoitaja puhelinasiointi

Kotihoidon lähiesimiehen puhelinnumero

Puhelinnumerot

Puhelin: +358 406684409

Lisätiedot: Kotihoidon lähiesimies Katri Ylitalo

Maksullisuus: Maksullinen numero

Aukiolotiedot

Puhelinasiointi arkisin klo 8:00 -16:00