- °C
Haku

Iäkkäiden palveluasuminen

Kotimme ovat aktiivista elämistä ja viihtyisää asumista varten.

Ikääntyneiden asumispalvelujen kokonaisuuteen sisältyvät palveluasuminen, tehostettu palveluasuminen, laitoshoito ja lyhytaikainen asuminen.

Palveluasuminen Katajassa on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät tarvitse runsasta hoivaa ympärivuorokautisesti. Palveluasuja tarvitsee kuitenkin soveltuvan asunnon sekä hoivaa ja huolenpitoa. Palveluasumisessa asiakasta tuetaan selviytymään mahdollisimman omatoimisesti ja itsenäisesti asumiseen ja jokapäiväiseen elämään liittyvissä toiminnoissa. 

Tehostettua palveluasumista Katajassa ja Pihlajassa järjestetään ikääntyneille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista.  Toiminnan tavoitteena on, että asukas voi kokea elämänsä turvalliseksi, merkitykselliseksi ja arvokkaaksi. Hänellä on mahdollisuus osallistua mielekkääseen, hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistävään ja ylläpitävään toimintaan. Tehostetun palveluasumisen yksikössä palveluja järjestetään asiakkaan tarpeen mukaisesti ympärivuorokautisesti.

Laitoshoito on ympärivuorokautisen hoidon ja kuntouttavan toiminnan järjestämistä sosiaalihuollon toimintayksiköissä.  Laitoshoito voi olla pitkäaikaista tai lyhytaikaista. Pitkäaikaista laitoshoitoa toteutetaan mm. Terveyskeskuksen vuodeosastolla. 

Lyhytaikaisen asumisen tarkoituksena on tukea kotona selviytymistä. Lyhytaikaista asumista voidaan järjestää mm. intervallihoitona tai yhtenä vaihtoehtona omaishoidon tuen vapaan aikaisen hoidon toteuttamiseksi. Lyhytaikaista asumista järjestetään Terveyskeskuksen vuodeosastolla.

Asuminen palveluasumisyksikössä

Palveluasumisen maksut määräytyvät Taivalkosken kunnan sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksujen mukaisesti.

Palveluasumisyksiköt Kataja ja Pihlaja ovat vuokra-asuntoja, jotka kalustetaan itse. Kela myöntää eläkkeensaajan asumistukea asumiskustannusten (vuokra, vesi, sähkö) tukemiseen. Asumistuella valtio auttaa pienituloisia selviämään asumismenoista. Eläkkeensaajan hoitotuki on mahdollista hakea palveluasumisen hoitokustannuksiin silloin kun ikääntynyt on jatkuvan hoidon ja hoivan tarpeessa. Kelan myöntämä Eläkkeensaajan hoitotuki on porrastettu kolmeen maksuluokkaan.

Asumispalveluyksiköissä asukkailla on käytössä turvaranneke, niin sanottu hälytysnappi, jolla laitteen haltija saa hälytyksen hoitajien puhelimiin. Turvaranneke parantaa asukkaan turvallisuuden tunnetta ja auttaa hädän hetkellä.

Jokaiselle palveluyksikön asiakkaalle tehdään RAI LTC kuntoisuusarvio ja palvelu- ja hoitosuunnitelma ensimmäisen kuukauden kuluessa muuttamisesta palvelutaloon, joita päivitetään puolen vuoden välein tai voinnin oleellisesti muuttuessa. Tavoitteena on edistää asiakaslähtöistä kuntouttavaa asiakastyötä ja tehdä näkyväksi asukkaan saama palvelukokonaisuus.

Asukas itse maksaa lääkkeet, terveydenhuollon ja sairaanhoitokulut, matkojen omavastuut, henkilökohtaiset ostoksensa kuten vaatteet ym. tarvikkeet. Oman huoneen perussiivous ja henkilökohtaisten vaatteiden pesu ja ruokailu eivät kuulu asiakasmaksuun. Siivous on mahdollista tilata yksikössä käyviltä yksityisiltä palvelun tarjoajilta.

Asumispalveluyksiköiden henkilökunta muodostuu kotihoidon esimiehestä, sairaanhoitajista, lähihoitajista, ohjaajasta, hoitoapulaisista ja laitoshuoltajista.

Kotihoidon fysioterapian tavoitteen on tukea ja ylläpitää ikääntyneiden toimintakykyä ja voimavaroja arjessa selviytymiseen. Se on tarkoitettu ensisijaisesti kotihoidon asiakkaille ja asumispalveluyksiköiden Katajan ja Pihlajan asukkaille.

Kotihoidon fysioterapeutti arvioi asiakkaan toimintakykyä ja laatii asiakkaan tavoitteisiin perustuvan suunnitelman. Asiakas saa myös tietoa liikunnasta ja kotiharjoitteluohjeita sekä tarpeen mukaan seurantakäyntejä ja ohjausta liikunta- ja kuntosaliryhmiin.

Fysioterapeutti tekee apuvälinearvioita ja opastaa apuvälineiden käytössä.

Fysioterapeutti ohjaa hoitohenkilökuntaa apuvälineiden käytössä, ergonomiseen toimintaan sekä opastaa kaatumisen ehkäisyssä.

Vierailevat tähdet ilahduttavat asukkaita ja kotona asuvia iäkkäitä palveluyksiköissä.

Ikäihmisille on tarjolla erilaisia asumispalveluja silloin, kun he tarvitsevat tukea ja palveluja asumisensa järjestämiseen.

Tällä sivulla

Kuvaus

Palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen ovat asumisen vaihtoehtoja, kun runsaatkaan kotihoidon palvelut eivät enää riitä kotona selviytymiseen.

Taivalkosken kunta tarjoaa ikäihmisten asumispalveluita erilaisiin tarpeisiin. Keskustassa sijaitseva asumispalveluyksikkö Kataja, joka on palveluasumisen ja tehostetun hoidon yksikkö sekä Pihlaja, joka tarjoaa tehostettua asumispalvelua. Tehostetussa palveluasumisessa henkilökuntaa on aina paikalla ja palveluja järjestetään ympärivuorokautisesti. Laitoshoitoa tarjotaan Taivalkosken vuodeosastolla.

Tavoitteena on edistää asiakaslähtöistä kuntouttavaa asiakastyötä ja tehdä näkyväksi asukkaan saama palvelukokonaisuus.

Hae asumispalvelupaikkaa täyttämällä palveluasuntohakemuskaavake. Hakemus tulee olla asianmukaisesti täytetty ja allekirjoitettu. Hakemuksen voi täyttää hakija itse tai yhdessä lähiomaisen kanssa. Lomake toimitetaan lomakkeessa mainittuun ositteeseen. Tarpeen vaatiessa kotihoidon palveluohjaaja auttaa palveluhakemuksen laatimisessa.

 

 

 

Palvelu on maksullinen.

Vuokra määräytyy kunkin yksikön huonekoon mukaan. Asiakasmaksu määräytyy asiakkaan maksukyvyn ja hoitoisuusluokan mukaan. Asiakas maksaa itse henkilökohtaiset menot ja tarvikkeet.

Asumispalveluun valinta edellyttää aina ensin avopalveluiden (kotihoito ja tukipalvelut) käyttöä tai omaishoitoa ennen kuin sijoitusta aletaan suunnitella. Kotihoidon palveluohjaaja arvioi yhdessä asiakkaan ja läheisten kanssa asiakkaan hoidettavuutta kotihoidossa sekä tarkoituksenmukaisinta hoitoympäristöä. Mikäli kotihoidon tai omaishoidon palvelut ovat riittämättömiä suhteessa asiakkaan toimintakykyyn, haetaan asumispalvelua. Palvelutarve hoitoisuuden arviointiin käytetään RAI kuntoisuusmittaristoa ja muistin tilanne kartoitetaan MMSE-muistitestillä. Viimesijassa kokonaistilanteen arviointi ratkaisee asiakkaan palvelutarpeen ja sijoittamisen kriteerit. SAS- työryhmä valitsee asukkaat asetettujen kriteerien mukaisesti. SAS-työryhmä arvioi palvelutarpeen perusteella henkilöiden sijoittumisen asumispalveluihin tai mahdollisiin muihin Taivalkosken kunnan palveluihin.

Palvelupaikat

Palvelusta vastaa

Taivalkosken kunta

Viimeksi muokattu 19.5.2021

Sähköinen asiointi

Kotihoidon lähiesimies/sairaanhoitaja puhelinasiointi

Kotihoidon lähiesimiehen puhelinnumero

Puhelinnumerot

Puhelin: +358 406684409

Maksullisuus: Maksullinen numero

Aukiolotiedot

Puhelinasiointi arkisin klo 8:00 -16:00