-8 °C
Haku
Kotihoito Kotihoito

Kotihoito

Kotihoidon tavoitteena on antaa turvallista hoitoa ja huolenpitoa ja edistää asiakkaiden toimintakykyä ja omatoimisuutta.

Kotihoito on palvelukokonaisuus, jonka muodostavat kotisairaanhoito, kotipalvelu ja tukipalvelut.

Kotihoito sisältää terveyden- ja sairaanhoidolliset palvelut (esim. lääkehoito, haavahoidot, hoidon, sairaanhoidolliset toimenpiteet), perushoitoon liittyvät palvelut sekä kodinhoitoon ja asiointiin liittyvät palvelut. Kotihoitoa on mahdollisuus saada joka päivä 7.00 – 21.00 välisenä aikana, iltaisin ja viikonloppuisin kuitenkin vain hoidollisesti välttämättömät työt. Läheisten tulee ilmoittaa etukäteen kotihoidon henkilöstölle, jos he vierailevat asiakkaan luona ja lupaavat hoitaa hänet vierailun ajan.

Kotisairaanhoito on asiakkaan yksilölliseen tarpeeseen perustuvaa sairaanhoitoa asiakkaan kotona. Kotisairaanhoitajien tehtäviin kuuluvat muun muassa: kotihoidon asiakkaiden pitkäaikaissairauksien seuranta, haavanhoidot, ompeleiden- ja hakasten poistot, injektiot, lääkejaot ja tarvittaessa kotona annettavat IV-tiputukset ja -nesteytykset lääkärin ohjeistuksen mukaisesti. Kotisairaanhoitajat ovat osa kotihoidon henkilökuntaa.

Kotihoitoon ei voida ottaa asiakkaita, jotka eivät halua palveluita tai joiden jatkuva aggressiivinen käytös uhkaa työntekijöiden turvallisuutta tai jotka eivät sitoudu yhteistyöhön, vaikka ymmärtävät sen merkityksen hoitonsa ja hyvinvointinsa kannalta.

Tukipalveluiden avulla tuetaan päivittäistä selviytymistä kotona. Tukipalvelut, kuten ateria-, kauppa-, sauna- ja turvapuhelinpalvelu sekä päivätoiminta täydentävät kotihoitoa, sillä niistä voidaan valita kokonaistilanteeseen sopivimmat avut. Tukipalveluita voidaan myöntää myös ilman kotihoidon tarvetta asiakkaan palvelutarpeeseen perustuen. Palvelun tuottavat pääsääntöisesti yksityiset palvelun tuottajat palvelusetelillä. Tukipalvelusetelin myöntää kotihoidon palveluohjaaja.

Kotihoitoa järjestetään Taivalkosken kunnan alueella kunnan omana palveluna ja palvelusetelillä. Asiakas voi itse valita, ottaako hän palvelusetelin käyttöönsä vai haluaako hän saada palvelut muilla tavoin. Kotihoidon palvelusetelin myöntää kotihoidon sairaanhoitaja.

Palvelusetelin arvo määräytyy sekä tarpeen, että kotitaloudessa asuvien henkilöiden määrän ja talouden tulojen mukaisesti.

Kotihoidon palvelut kohdennetaan pääsääntöisesti paljon apua ja hoitoa kotona tarvitseville asiakkaille. Asiakkaan toimintakyky on alentunut merkittävästi iän, sairauden tai vammaisuuden vuoksi. Asiakkaan kotona asuminen ja/tai päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen edellyttää henkilökohtaista hoivaa ja huolenpitoa. Säännöllinen kotihoito tarkoittaa vähintään kerran viikossa toteutettavaa kotihoitoa ja se on määräaikaista tai toistaiseksi jatkuvaa. Säännöllisen kotihoidon asiakkaaksi tullaan kotihoidon palveluohjaajan ja kotisairaanhoitajan suorittaman arvioinnin kautta. Säännöllisen kotihoidon maksu määräytyy bruttotulojen, perhekoon ja hoitoon tarvittavan ajan mukaan.

Tilapäinen kotihoito tarkoittaa harvemmin kuin kerran viikossa tapahtuvaa kotihoidon palvelua. Tilapäinen kotihoito on määräaikainen palvelu. Tilapäisen kotihoidon asiakkaaksi tullaan kotihoidon sairaanhoitajan kautta. Tilapäisestä kotihoidosta peritään kertamaksu. Tilapäisen kotihoidon palveluita ovat esimerkiksi ompeleiden poisto, verikokeiden otto ja lääkeinjektioiden antaminen.

Kotihoidon fysioterapian tavoitteen on tukea ja ylläpitää ikääntyneiden toimintakykyä ja voimavaroja arjessa selviytymiseen. Se on tarkoitettu ensisijaisesti kotihoidon asiakkaille ja asumispalveluyksiköiden Katajan ja Pihlajan asukkaille.

Kotihoidon fysioterapeutti arvioi asiakkaan toimintakykyä ja laatii asiakkaan tavoitteisiin perustuvan suunnitelman. Asiakas saa myös tietoa liikunnasta ja kotiharjoitteluohjeita sekä tarpeen mukaan seurantakäyntejä ja ohjausta liikunta- ja kuntosaliryhmiin.

Fysioterapeutti tekee apuvälinearvioita ja opastaa apuvälineiden käytössä. Lisäksi fysioterapeutti tekee asunnonmuutostyöarvioita.

Fysioterapeutti ohjaa hoitohenkilökuntaa ja omaishoitajia ergonomiseen toimintaan sekä opastaa kaatumisen ehkäisyssä.

Kotihoidolla tuetaan asiakkaan toimintakykyä ja elämänhallintaa siten, että hän voi asua turvallisesti kotona.

Tällä sivulla

Kuvaus

Kotihoitoa annetaan henkilöille, jotka tarvitsevat apua esimerkiksi sairauden, vamman, ikääntymisen, toimintakyvyn alenemisen tai perhetilanteen johdosta. Tavoitteena on tukea asiakkaita asumaan turvallisesti kotonaan mahdollisimman pitkään.

Palvelu- ja hoitosuunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan, omaisen ja muiden hoitoon ja huolenpitoon osallistuvien kanssa. RAI HC kuntoisuusarvot tehdään puolivuosittain tai voinnin oleellisesti muuttuessa.

Jos palvelun tarve on vähintään kerran viikossa ja se jatkuu yli kuukauden, kotihoidon palvelu on säännöllistä. Muissa tapauksissa palvelun tarve sisältyy tilapäiseen kotihoidon palveluun.

Ota yhteyttä oman kuntasi ikäihmisten kotihoidon palveluohjaajaan tai kotihoidon sairaanhoitajaan.

Palvelu on maksullinen.

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain ja asetuksen mukaisesti palvelujen määrän, perheen koon ja asiakkaan talouden bruttotulojen mukaan. Säännöllisestä ja tilapäisestä kotihoidosta peritään sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamat asiakasmaksut. Maksut tarkistetaan joka toinen vuosi tai muutosten yhteydessä.

Kotihoidon palveluiden myöntäminen perustuu palveluntarpeen arviointiin. Kotihoidon arviointiin käytetään Taivalkosken kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymiä arviointimenetelmiä ja mittaristoa.

Palvelusta vastaa

Taivalkosken kunta

Viimeksi muokattu 5.1.2021

Valvira, kotiin annettavat palvelut

.

Kotihoidon palvelujen piiriin pääsyn kriteeristö

SOSIAALI- TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT Taivalkosken kunta

Kotihoidon fysioterapeutin puhelinasiointi

Kotihoidon fysioterapeutin puhelinasiointi palvelu.

Puhelinnumerot

Puhelin: +358 407415593

Maksullisuus: Maksullinen numero

Aukiolotiedot

Puhelinasiointi arkisin klo 8:00 -16:00

Kotihoidon lähiesimies/sairaanhoitaja puhelinasiointi

Kotihoidon lähiesimiehen puhelinnumero

Puhelinnumerot

Puhelin: +358 406684409

Maksullisuus: Maksullinen numero

Aukiolotiedot

Puhelinasiointi arkisin klo 8:00 -16:00

Kotihoidon päivystysnumero puhelinasiointi

Kotihoidon ympärivuorokautinen päivystys

Puhelinnumerot

Puhelin: +358 405072297

Maksullisuus: Maksullinen numero

Aukiolotiedot

Aina avoinna 24/7

Kotihoidon sairaanhoitaja/muistihoitaja puhelinasiointi

Kotihoidon sairaanhoitaja ja muistihoitaja asiointi

Puhelinnumerot

Puhelin: +358 400675256

Maksullisuus: Maksullinen numero

Aukiolotiedot

Puhelinasiointi arkisin klo 8:00 -16:00

Kotihoito inkontinenssi vastuuhoitajan puhelinasiointi

Inkontinenssiin (vaipat) liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä vastuu hoitajaan.

Puhelinnumerot

Puhelin: +358 408609019

Maksullisuus: Maksullinen numero

Aukiolotiedot

Puhelinasiointi arkisin klo 8:00 -16:00

Kotihoito kuulokojeiden vastuuhoitajan puhelinasiointi

Kuulokojeisiin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä kotihoidon hoitajaan.

Puhelinnumerot

Puhelin: +358 408609017

Maksullisuus: Maksullinen numero

Aukiolotiedot

Puhelinasiointi arkisin klo 8:00 -16:00

Kotisairaanhoitajan puhelinasiointi

Vastaa kotihoidon sairaanhoidollisiin kysymyksiin.

Puhelinnumerot

Puhelin: +358 406204266

Maksullisuus: Maksullinen numero

Aukiolotiedot

Puhelinasiointi arkipäivisin klo 08:00 - 16:00