10 °C
Haku

SAS -työryhmä

Selvitä Arvioi Sijoita

SAS tulee sanoista ”selvitä – arvioi – sijoita” ja tarkoittaa moniammatillisen työryhmän ennaltaehkäisevää, ennakoivaa, kuntouttavaa, avohoitopainotteista  ja monipuolista kokonaisarviota asiakkaan tämänhetkisestä tilanteesta.

SAS-työryhmän ensisijaisena tavoitteena on selvittää avohoidon mahdollisuudet palvelujen järjestämisessä, arvioida asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaa tarpeiden mukaisesti. Kotihoitoa pyritään järjestämään tehostetusti ennen pysyvää palveluasumis-/laitossijoitusta. Asiakkaan toistuvat sairaalajaksot ovat yleensä merkkinä kotihoidon riittämättömyydestä.  Elleivät avohoidon toimet enää riitä turvallisen asumisen takaamiseen, tavoitteena on löytää asiakkaalle tarkoituksenmukainen palveluasumisen hoitopaikka.

SAS-työryhmän tehtävänä on

Arvioida ja koordinoida ikääntyvien palvelujen käyttöä sekä avohoidossa että palveluasumisessa.   

Hoito- ja palvelusuunnitelman seuranta ja suunnittelu asiakkaan kotihoidon/avohoidon turvaamiseksi   

Käsitellä palveluasumishakemukset   

Päättää asiakkaan palveluasumisen kiireellisyydestä ja jonotilanteesta   

Myöntää asiakkaalle palveluasumispaikka  (palveluasuminen, tehostettu, muistihäiriöisen palveluasuminen, laitoshoito)   

Päättää palveluasumisen paikan irtisanomisesta   

Päättää hakemuksen asettamisesta jonoon ellei kiireelliseen sijoitukseen ole tarvetta   

SAS- työryhmä on selvitä, arvioi ja sijoita moniammatillinen yhteistyöryhmä.

Tällä sivulla

Kuvaus

Palveluasumiseen hakevan kokonaistilannetta arvioidaan kuukausittain moniammatillisessa SAS- työryhmässä. SAS- työryhmä tekee päätökset sijoituksista huomioiden palvelujen toimivuuden ja kotona asumisen jatkoedellytykset.

SAS- työryhmän tavoitteena on selvittää ensisijaisesti avohoidon mahdollisuudet asiakkaiden palvelujen järjestämisessä. Elleivät avohoidon toimet riitä, tavoitteen on löytää asiakkaalle tarkoituksenmukainen asumispalvelupaikka. Kotihoitoa pyritään järjestämään tehostetusti ennen pysyvää palveluasumissijoitusta.

Ota yhteyttä kotihoidon palveluohjaajaan palvelutarpeen arviointia varten.

Palvelu on maksuton.

Palvelutarpeen arviointi on maksuton

SAS-työryhmän päätökset perustuvat sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamiin ja kulloinkin voimassaoleviin perusteisiin asiakkaan kokonaistilanne huomioiden.

Palvelusta vastaa

Taivalkosken kunta

Viimeksi muokattu 30.8.2021

Sosiaalihuoltolaki 41§ Moniammatillinen yhteistyö

Hoitotyön johtaja

Hoitotyön johtajan puhelinneuvonta.

Puhelinnumerot

Puhelin: +358 405925751

Maksullisuus: Maksullinen numero

Aukiolotiedot

Puhelinasiointi arkisin klo 8:00 -16:00

Ikäihmisten palveluohjaaja

Ikäihmisten palveluohjaajan puhelinneuvonta ja ajanvaraus.

Puhelinnumerot

Puhelin: +358 406238103

Maksullisuus: Maksullinen numero

Aukiolotiedot

Puhelinasiointi arkipäivisin klo 8:00 -16:00

Ikäihmisten sosiaalityöntekijä

Ikäihmisten sosiaalityöntekijän puhelinneuvonta ja ajanvaraus.

Puhelinnumerot

Puhelin: +358 400530257

Maksullisuus: Maksullinen numero

Aukiolotiedot

Arkipäivisin toimistoaikaan 8-16

Kotihoidon lähihenkilö

Kotihoidon lähihenkilön puhelinneuvonta ja ajanvaraus

Puhelinnumerot

Puhelin: +358 406684409

Maksullisuus: Maksullinen numero

Aukiolotiedot

Puhelinasiointi arkisin klo 8:00 -16:00

Muistihoitaja

Muistihoitajan puhelinneuvonta ja ajanvaraus

Puhelinnumerot

Puhelin: +358 405755473

Maksullisuus: Maksullinen numero

Aukiolotiedot

Puhelinasiointi arkisin klo 8 -16