24 °C
Haku

SAS -työryhmä

Selvitä Arvioi Sijoita

SAS tulee sanoista ”selvitä – arvioi – sijoita” ja tarkoittaa moniammatillisen työryhmän ennaltaehkäisevää, ennakoivaa, kuntouttavaa, avohoitopainotteista  ja monipuolista kokonaisarviota asiakkaan tämänhetkisestä tilanteesta.

SAS-työryhmän ensisijaisena tavoitteena on selvittää avohoidon mahdollisuudet palvelujen järjestämisessä, arvioida asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaa tarpeiden mukaisesti. Kotihoitoa pyritään järjestämään tehostetusti ennen pysyvää palveluasumis-/laitossijoitusta. Asiakkaan toistuvat sairaalajaksot ovat yleensä merkkinä kotihoidon riittämättömyydestä.  Elleivät avohoidon toimet enää riitä turvallisen asumisen takaamiseen, tavoitteena on löytää asiakkaalle tarkoituksenmukainen palveluasumisen hoitopaikka.

SAS-työryhmän tehtävänä on

Arvioida ja koordinoida ikääntyvien palvelujen käyttöä sekä avohoidossa että palveluasumisessa.   

Hoito- ja palvelusuunnitelman seuranta ja suunnittelu asiakkaan kotihoidon/avohoidon turvaamiseksi   

Käsitellä palveluasumishakemukset   

Päättää asiakkaan palveluasumisen kiireellisyydestä ja jonotilanteesta   

Myöntää asiakkaalle palveluasumispaikka  (palveluasuminen, tehostettu, muistihäiriöisen palveluasuminen, laitoshoito)   

Päättää palveluasumisen paikan irtisanomisesta   

Päättää hakemuksen asettamisesta jonoon ellei kiireelliseen sijoitukseen ole tarvetta   

SAS- työryhmä on selvitä, arvioi ja sijoita moniammatillinen yhteistyöryhmä.

Tällä sivulla

Kuvaus

Palveluasumiseen hakevan kokonaistilannetta arvioidaan kuukausittain moniammatillisessa SAS- työryhmässä. SAS- työryhmä tekee päätökset sijoituksista huomioiden palvelujen toimivuuden ja kotona asumisen jatkoedellytykset.

SAS- työryhmän tavoitteena on selvittää ensisijaisesti avohoidon mahdollisuudet asiakkaiden palvelujen järjestämisessä. Elleivät avohoidon toimet riitä, tavoitteen on löytää asiakkaalle tarkoituksenmukainen asumispalvelupaikka. Kotihoitoa pyritään järjestämään tehostetusti ennen pysyvää palveluasumissijoitusta.

Ota yhteyttä kotihoidon palveluohjaajaan palvelutarpeen arviointia varten.

Palvelu on maksuton.

Palvelutarpeen arviointi on maksuton

SAS-työryhmän päätökset perustuvat sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamiin ja kulloinkin voimassaoleviin perusteisiin asiakkaan kokonaistilanne huomioiden.

Palvelusta vastaa

Taivalkosken kunta

Viimeksi muokattu 30.8.2021

Sosiaalihuoltolaki 41§ Moniammatillinen yhteistyö

Hoitotyön johtaja

Hoitotyön johtajan puhelin asiointipalvelu.

Puhelinnumerot

Puhelin: +358 405925751

Lisätiedot: hoitotyön johtaja Terhi Kurtti

Maksullisuus: Maksullinen numero

Aukiolotiedot

Puhelinasiointi arkisin klo 8:00 -16:00

Ikäihmisten palveluohjaaja puhelinasiointi

Ikäihmisten palveluohjaajan puhelinasiointi arviointikäyntien, tukipalveluseteli, huoli-ilmoitus ja omaishoito asioissa.

Puhelinnumerot

Puhelin: +358 400530257

Lisätiedot: Kotihoidon palveluohjaaja Mimmu Alaloukusa

Maksullisuus: Maksullinen numero

Aukiolotiedot

Puhelinasiointi arkipäivisin klo 8:00 -16:00

Kotihoidon lähiesimies/sairaanhoitaja puhelinasiointi

Kotihoidon lähiesimiehen puhelinnumero

Puhelinnumerot

Puhelin: +358 406684409

Lisätiedot: Kotihoidon lähiesimies Katri Ylitalo

Maksullisuus: Maksullinen numero

Aukiolotiedot

Puhelinasiointi arkisin klo 8:00 -16:00

Muistihoitaja puhelinasiointi

Muistihoitaja asiointi

Puhelinnumerot

Puhelin: +358 400675256

Lisätiedot: Sairaanhoitaja, muistihoitaja Marjaana Wikstedt

Maksullisuus: Maksullinen numero

Aukiolotiedot

Puhelinasiointi arkisin klo 8 -16