-19 °C
Haku

Lastensuojelun avohuolto

Lastensuojelun avohuolto tukee lasta ja perhettä tilanteissa, joissa tukea tarvitaan sosiaalisista, taloudellisista, jaksamiseen liittyvistä syistä.

Tällä sivulla

Kuvaus

Lastensuojelu on lapsen hyvinvoinnin turvaamista. Lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä etusija erityiseen suojeluun. Lastensuojelulla pyritään tukemaan huoltajia lasten kasvatuksessa. Lastensuojelu voi olla perhe- tai yksilökohtaista. Kunnan sosiaaliviranomaisten on tuettava perhettä ja lasta tai nuorta avohuollon tukitoimin, jos kasvuolot vaarantavat lapsen tai nuoren terveyttä ja kehitystä sekä jos lapsi tai nuori itse vaarantaa käyttäytymisellään terveyttään tai kehitystään. Lastensuojelu perustuu lastensuojelulakiin, joka velvoittaa sosiaalihuollon puuttumaan lapsen tilanteeseen.

Sosiaalityöntekijän ensisijaisia työskentelytapoja ovat keskustelut, ohjaus ja neuvonta sekä neuvottelut ja kotikäynnit, joissa perheen kanssa etsitään yhdessä ratkaisua ongelmiin. Mietitään, mitä palveluja perhe voi käyttää, ja arvioidaan käytössä olevia palveluja. Lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle laaditaan asiakassuunnitelma, johon kirjataan työskentelyn tavoitteet ja tukitoimien ajanjakso.

Avohuollon tukitoimia voivat olla lapsiperheille annettavat arjen tukimuodot, kuten lapsiperheiden kotipalvelu ja tukiperhe. Lisäksi perhetyötä voi lastensuojelun tukitoimena tarjota tehostettuna, jolloin työskentely perheen kanssa on tiiviimpää. Osana avohuollon tukitoimia lapsi voidaan myös sijoittaa sijais- tai laitoshoitoon joko yksin tai yhdessä vanhempiensa kanssa tuen tarpeen arvioimiseksi, lapsen kuntouttamiseksi tai väliaikaisen huolenpidon järjestämiseksi.

Ota yhteyttä sosiaalityöntekijään, jos sinulla herää huoli oman tai jonkun toisen lapsen hyvinvoinnista. Huolen voit kertoa suullisesti tai kirjallisesti. Lastensuojeluilmoituksen voit tehdä vapaamuotoisena tai käyttää lomaketta. Lomake helpottaa ilmoituksen tekemistä ja varmistaa, että ilmoitus kirjataan sanatarkasti. Sosiaalityöntekijät selvittävät jokaisen yhteydenoton ja ilmoituksen.

Palvelu on maksuton.

Palvelusta vastaa

Taivalkosken kunta

Viimeksi muokattu 9.12.2020

Sosiaalityöntekijä/lastenvalvoja

Puhelinasiointi sosiaalityöntekijälle/lastenvalvojalle

Puhelinnumerot

Puhelin: +358 408609030

Lisätiedot: Sosiaalityöntekijä/lastenvalvoja Margit Vuorma

Maksullisuus: Maksullinen numero

Aukiolotiedot

Normaalit aukioloajat

Maanantai

12:00 - 13:00

Tiistai

12:00 - 13:00

Keskiviikko

12:00 - 13:00

Torstai

12:00 - 13:00

Perjantai

12:00 - 13:00