-8 °C
Haku

POPsote-hanke

Pohjois-Pohjamaa on mukana kansallisessa soteuudistuksen kehittämistyössä. Uudistuksen tavoitteena on taata sosiaali- ja terveyspalvelut yhdenvertaisesti kaikille suomalaisille. Painopistettä siirretään peruspalveluihin ja varhaiseen ongelmien ehkäisyyn. Mahdollisuus saada apua varhaisessa vaiheessa on tärkeää, jotta ihmisen pienestä vaivasta ei kasva suuri. 

Keskeistä on parantaa palvelujen saatavuutta ja nopeuttaa hoitoon pääsyä. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksista asiakas saa kaikki tarvitsemansa sote-palvelut yhdestä paikasta. Myös Pohjois-Pohjanmaalla väestö ikääntyy nopeasti ja tarvitsee aiempaa enemmän palveluita. Syntyvyyden lasku puolestaan vähentää työikäisten määrää ja verotuloja. Sote-palveluja uudistetaan, jotta voidaan hillitä kustannusten kasvua ja varmistaa yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut myös tuleville sukupolville. 

Omassa maakunnassamme uudistuksen eteenpäin viemiseksi on perustettu POPsote-hanke, jossa kaikki maakunnan kunnat ja sote-organisaatiot ovat mukana. Tavoitteena on parantaa sote-palvelujen saatavuutta ja palvelukokemusta. Kehittämistyötä tehdään yhdessä kuntalaisten ja useiden sidosryhmien kanssa kaikilla kuudella alueella, joista Kuusamon ja Taivalkosken muodostama Koillismaa on yksi. Muut alueet ovat Oulun kaupunki, Oulunkaari, Lakeus, Oulun eteläinen ja Rannikko. PPSHP on POPsote-hankkeen hallinnoija.

POPsote-hankekokonaisuudessa on 14 osahanketta – kymmenen rakenneuudistushankkeessa ja neljä Tulevaisuuden sotekeskushankkeessa. Alueittain on nimetty hanketyöntekijöitä niihin osahankkeisiin, jotka eniten hyödyntävät alueita ja organisaatioita omissa kehittämishankkeissaan. Hanketta tehdään todeksi konkreettisesti ja vastuullisesti paikallisesti maakunnallinen viitekehys huomioon ottaen. 

Koillismaalaisia hanketyöntekijöitä on nimetty yhdeksään eri osahankkeeseen ja loppujen osahankkeiden kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Tulevaisuuden sotekeskushankkeen kehittämisohjelmissa kehitetään ja juurrutetaan uusia toimintamalleja sekä vahvistetaan henkilöstön osaamista hankkeen mahdollistamilla koulutuksilla. Hieman tarkemmin kerrottuna kehittämisohjelmien sisällä koillismaalaisittain keskitytään seuraaviin asioihin:

Lapset, nuoret ja perheet kehittämisohjelmassa jatketaan koillismaalaisen perhekeskuksen rakentamista ja tarjotaan koulutuksia henkilökunnalle.

 

Mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisohjelman tavoitteena on kehittää asiakkaan arkea ja kuntoutumista tukevia polkuja, joiden varrelta asiakas saa helposti sekä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelut.

 

Hoitotakuun aluekehittäminen keskittyy digitaalisten palveluiden kuten Omaolon käyttöönottoon sekä ammattilaisten keskinäiseen työnjakoon ja suunnitelmalliseen hoitopolkuun vastaanottotoiminnassa.

 

Ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelmassa otetaan käyttöön laajemmin etäkuntoutusta sekä juurrutetaan kotikuntoutuksen ja kotisairaalan hyviä käytäntöjä. Kuusamossa otetaan käyttöön myös sähköinen toiminnanohjausjärjestelmä asiakas- ja palveluohjauksen ammattilaisten työn sujuvoittamiseksi.

Edellä mainittuja kehittämishankkeita tehdään yhdessä Asukkaiden ja ammattilaisten digipalvelut-osahankkeen ja Sote-ict ja kirjaamiskäytännöt osahankkeen kanssa. Mitään ei kehitetä, ellei oteta huomioon maakuntaamme yhdessä laadittua hyvinvointisopimusta ja sitoutumista ihmislähtöiseen palvelujen kehittämiseen – tässä meidän kumppaneinamme ovat Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisosahankkeen Hyte-asiantuntijat.

Rakenneuudistushankkeessa sote-palvelustrategia osahanke on eräänlainen sateenvarjo kaikelle kehittämistyölle. Koillismaallakin on monia sidosryhmiä – kaupungin/kunnanvaltuustosta johtoryhmiin sekä asiakasneuvostoista sotehenkilöstöön osallistettu ja tullaan osallistamaan keskusteluun kaikista niistä tärkeistä tekijöistä, joita alueella halutaan korostaa erityispiirteinä tulevan hyvinvointialueen palvelustrategiaa rakennettaessa.  On siis pohdittu sitä, missä meillä tulee tulevalla hyvinvointialueella onnistua ja miten me sen teemme. Kevään tärkeitä sote-palvelustrategian ponnistuksia on tulevan hyvinvointialueen koetalousarvion laatiminen ja sotepalveluverkoston järjestämistapaan liittyvän selvityksen tekeminen.

Kuntalaisten ja sotepalveluiden henkilöstön osallisuus on tärkeää jatkossakin – ei vain nyt hanketyössä. Innovaatio-osaaminen osahankkeessa tullaan loppuvuoden aikana kokeilemaan nk. innovaatioalustaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sähköistää järjestelmää, johon on helppo käydä lisäämässä kehittämisaihioita asioista ja käytännöistä, joissa huomaa kehittämisen paikkaa olevan esimerkiksi sotepalveluja käyttäessään. Tämä tulee olemaan mainio tapa osallistua sotepalvelujen jatkuvaan yhteiseen kehittämistyöhön – niin palvelujen käyttäjän kuin tuottajan ja työntekijänkin roolissa ollessamme. Olethan tästäkin kuulolla!

Samalla, kun kaikki odotamme mielenkiinnolla ja pienellä jännitykselläkin eduskunnan valiokuntien soteuudistuslakipaketin työstämistä ja lausuntoja, teemme yhdessä tärkeää palvelujen kehittämistyötä. Kehittämistyössä tärkein on aina asiakas.  

Mikäli Sinulla on kiinnostusta tulla mukaan kehittäjäasiakkaan roolissa, ilmoitathan itsestäsi alla olevaan sähköpostiosoitteeseen. 

Koko koillismaalaisen hanketyöpoppoon puolesta aurinkoisia kevätpäiviä toivotellen: 

Satu Kangas 

Projektikoordinaattori ja Koillismaan alueen aluekehittäjä, Ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma 

Työvaliokunnan koillismaalainen jäsen 

POPsotehanke

satu.kangas@kuusamo.fi 

Kurkkaa hankkeesta enemmän: www.popsote.fi

Tilaa hankkeen uutiskirje sähköpostiisi:  Ajankohtaista – YHDESSÄ PAREMPI POHJOIS-POHJANMAAN SOTE – POPSOTE 

Viimeksi muokattu 20.10.2021