10 °C
Haku

Kuntoutuksen asiakasyhteistyö

Kuntoutuksen asiakaspalvelun yhteistyöryhmään kuuluu sosiaalihuolto-, terveydenhuolto- ja työvoimaviranomainen sekä kansaneläkelaitoksen edustaja.

Tällä sivulla

Kuvaus

Laissa säädetään viranomaisten sekä yhteisöjen ja laitosten yhteistyöstä kuntoutuspalvelujen antamisessa, asiakkaiden kuntoutustarpeen ja kuntoutusmahdollisuuksien arvioimisessa, kuntoutukseen liittyvän koulutuksen järjestämisessä sekä työllistymisen edistämisessä.

Kuntoutusasiakkaalle ja tarvittaessa hänen lähiomaiselleen on varattava mahdollisuus tulla kuulluksi kuntoutusasiakasta koskevassa lausuntoasiassa.

Kuntoutuksen asiakaspalvelun yhteistyöryhmän tehtävänä on suunnitella, edistää ja seurata viranomaisten sekä laitosten ja yhteisöjen yhteistoimintaa paikallisella tasolla sekä käsitellä kuntoutuksen asiakaspalvelua koskevia periaatteellisesti tärkeitä kysymyksiä.

Yksittäisen kuntoutuksen asiakaspalvelua koskevan asian käsittelemiseen yhteistyöryhmässä on oltava asiakkaan suostumus. Asiakas voi myös itse pyytää asiansa käsittelyä yhteistyöryhmässä.

Voit pyytää asiaasi hoitavaa työntekijää ottamaan yhteyttä kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmään. Hän voi tehdä aloitteen asiasi käsittelystä ryhmässä, kun olet antanut hänelle kirjallisen suostumuksen asian käsittelyyn.

Palvelupaikat

Palvelusta vastaa

Taivalkosken kunta

Viimeksi muokattu 7.1.2021