-2 °C
Haku

Tietoa asiakkaalle/potilaalle

Hoitoon pääsy ja jonotilanne

Hoidon tarpeen arviointi on tehtävä kolmen arkipäivän kuluessa yhteydenotosta. Terveydenhuollon ammattilainen tekee hoidon tarpeen arvioinnin käynnin yhteydessä tai puhelimessa. Hoitoon pääsyn aikarajat on määritelty terveydenhuoltolaissa.

Ensiapuun ja kiireelliseen hoitoon on päästävä heti potilaan asuinpaikasta riippumatta. Kiireetöntä hoitoa tarjotaan kunnan asukkaille terveyskeskuksissa.

Hoitoon on terveyskeskuksessa päästävä viimeistään kolmessa kuukaudessa. Suun terveydenhuollossa tämä aika voidaan ylittää kolmella kuukaudella, jos potilaan terveydentila ei vaarannu.

Sairaalahoito on aloitettava tarvittaessa tutkimusten jälkeen viimeistään kuudessa kuukaudessa hoidon tarpeen arvioinnista.

Kunnan täytyy julkaista kiireettömään hoitoon pääsyn jonotusaika verkkosivuillaan vähintään neljän kuukauden välein.

Terveydenhuollon hoitotakuu

PalveluJonotilanne
Suun terveydenhuolto:
Akuuttitoimenpiteet1-2 arkipäivää
Lohkeamat yms.1-3 viikkoa
ei kiireellinen hoito, esim. tarkastukset2-3 kuukautta
Lääkäripäivystysheti
Lääkärin ei kiireellinen hoito3-4 viikkoa
Sairaanhoitajan vastaanotto2-4 viikkoa
Päivitetty 25.3.2022

Vanhuspalvelulain toteutumisen seuranta

Vanhuspalvelulaki (§ 26) edellyttää kuntia seuraamaan odotusaikoja. Lain mukaan kuntien on vähintään puolivuosittain julkaistava tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Palvelu
Lain määräämä odotusaika
ToteutunutLisätietoja
Palvelutarpeen arviointi7 arkipäiväätoteutunut
Kotihoitoakuutti välittömästi, muuten 3 – 7 vrktoteutunut
OmaishoitoPalvelutarpeen arviointi aloitettava 7 arkipäivän sisälläPalvelutarpeen arviointi on alkanut 7 arkipäivän sisällä hakemuksen saapumisesta.
Ajalla 1.1.-28.2.2022

Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksut

Viimeksi muokattu 25.3.2022