-19 °C
Haku

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella.

Tällä sivulla

Kuvaus

Henkilökohtainen apu on vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella.
-päivittäisissä toimissa
-työssä ja opiskelussa
-harrastuksissa
-yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.

Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkilöä toteuttamaan omia valintojaan em. toimia suorittaessaan. Henkilökohtaisen avun järjestäminen edellyttää, että vaikeavammaisella henkilöllä on voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa.
Henkilökohtaista apua järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen lain tarkoittamista toiminnoista. Palveluntarpeen ja laajuuden arvioi sosiaalityöntekijä.
Vammaispalveluja haetaan erillisellä hakemuksella sosiaalitoimistosta.

Ota yhteys sosiaalityöntekijään, palvelu haetaan erillisellä hakemuksella.

Palvelu on maksuton.

Palvelutarpeen arviointi ja henkilön vaikeavammaisuus on palvelunsaannin edellytyksenä.

Palvelusta vastaa

Taivalkosken kunta

Viimeksi muokattu 9.12.2020

Johtava sosiaalityöntekijä

Johtavan sosiaalityöntekijän puhelinasiointi

Puhelinnumerot

Puhelin: +358 405917237

Lisätiedot: Johtava sosiaalityöntekijä Sinikka Loukusa

Maksullisuus: Maksullinen numero

Aukiolotiedot

Soittoaika

Maanantai

12:00 - 13:00

Tiistai

12:00 - 13:00

Keskiviikko

12:00 - 13:00

Torstai

12:00 - 13:00

Perjantai

12:00 - 13:00