-16 °C
Haku

Vammaispalvelulain kuljetuspalvelut

Vaikeavammaisille henkilöille järjestetään virkistymisen, asioinnin ja työmatkojen turvaamiseksi vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua.

Tällä sivulla

Kuvaus

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu mahdollistamaan vaikeavammaisen henkilön työhön, opiskeluun sekä asiointiin ja vapaa-aikaan liittyvä matkustaminen oman kunnan ja lähikuntien alueella. Palvelulla turvataan vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Vammaispalveluilla ehkäistään ja poistetaan vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.

Hae kuljetuspalvelua kirjallisella hakemuksella.

Palvelu on maksullinen.

asiakas maksaa kuljetuspalvelusta julkisen liikenteen mukaisen maksun.

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle. Vaikeavammaisuus määritellään aina erikseen suhteessa siihen palveluun jota haetaan. Vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen tavanomaisista elämäntoiminnoista. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto. Tarvittaessa tehdään kotikäynti, jolloin hakijan kokonaistilanne tulee parhaiten arvioiduksi. Vammaispalveluja koskevat hakemukset tutkitaan ja arvioidaan aina yksilöllisesti.

Palvelusta vastaa

Taivalkosken kunta

Viimeksi muokattu 27.11.2020

Kehitysvammatyön palveluohjaaja

Kehitysvammatyön ohjaajan puhelinnumero

Puhelinnumerot

Puhelin: +358 405421273

Maksullisuus: Maksullinen numero

Aukiolotiedot

Puhelinasiointi arkisin klo 8:00 -16:00