24 °C
Haku

Taivalkosken kunnan tiedote kesäajan sulusta ajalla 8.7.-4.8.2024

Auringonlasku rauhallisen järven yllä, selkeä taivas ja airo, joka uppoaa veteen luoden ripples, heijastellen kultaista auringonvaloa.

TAIVALKOSKEN KUNNAN KESKUSHALLINNON JA TEKNISTEN PALVELUIDEN TOIMINNOT OVAT SULJETTUNA 8.7.-4.8.2024 SEURAAVIN LISÄTIEDOIN:

Keskushallinto

Kuntalain (410/2015) 140 §:n 1 momentin mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien pöytäkirjat siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Kuntalain 140 §:n 2 momentin mukaan muun kuin 1 momentissa tarkoitetun viranomaisen pöytäkirja pidetään nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Kuntalain 140 §:n 2 momentissa tarkoitettuja viranomaisia ovat myös lainsäädännön nojalla tai delegoitua päätösvaltaa käyttävät kunnanviranhaltijat. Edellä mainitut pöytäkirjat on julkaistu kunnan verkkosivuilla www.taivalkoski.fi. Pöytäkirjoista mahdollisesti pyydettäviä otteita koskevat pyynnöt voi jättää kunnan sähköpostiosoitteeseen taivalkoski.kunta@taivalkoski.fi tai kirjallisesti osoitteella Taivalkosken kunta, Jokijärventie 2, 93400 TAIVALKOSKI.

Tekniset palvelut

Matovaaran jäteasema avoinna parillisina torstaipäivinä 4.7.2024 ja 18.7.2024.

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta on avoinna normaalisti. Ajalla 2.–5.7.2024 voi olla yhteydessä Pudasjärven rakennusvalvontaan rakennustarkastaja Teijo Kettuseen, puhelin 0400 384 691.

Ympäristö- ja terveysvalvonta

Kuusamon kaupunki vastaa ympäristö- ja terveysvalvonnan palveluista ja ympäristötarkastajat ovat tavoitettavissa Kuusamon kaupungin vaihteen kautta puh. 040 860 8600. Ympäristötarkastaja on paikalla Taivalkoskella tarvittaessa ennalta sovittuna ajankohtana.

Sivistyspalvelut

Sivistystoimisto on suljettuna ajalla 8.7.-4.8.2024.

Viimeksi muokattu 4.7.2024