Olet täällä

Toimielimet ja luottamushenkilöt

Taivalkosken kunnan luottamushenkilötoimielimiä ovat valtuuston ja kunnanhallituksen lisäksi keskusvaalilautakunta, sivistyslautakunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, tarkastuslautakunta ja tekninen lautakunta. Kunkin toimielimen toimikausi on valtuustokausi. Lisäksi kunnanhallitus voi kuntalain 30 §:n nojalla asettaa toimikuntia määrätyn tehtävän hoitamista varten. Taivalkoskella kunnanhallitus on asettanut kuntasuunnittelutoimikunnan, ansio- ja kunniamerkkitoimikunnan sekä aloitetoimikunnan.

Lisätietoja antaa