14 °C
Haku

Tietoturva, tietosuoja ja saavutettavuus

Sivua päivitetään. Jatkossa tulet löytämään tältä sivulta tietoturvaan liittyvät dokumentit ja materiaalit.

Henkilötietojen käsittely

Taivalkosken kunta käsittelee henkilötietoja toteuttaessaan lakisääteisiä tehtäviä. Tietojen turvaaminen ja hyödyntäminen on oleellinen osa Taivalkosken kunnan toiminnan ja palveluiden laatua. Taivalkosken kunta noudattaa henkilötietojen käsittelyssä tietosuojalainsäädännön mukaisia tietosuojaperiaatteita. Tietosuojan tarkoitus on turvata henkilön oikeudet henkilötietoja käsiteltäessä.

EU:n tietosuoja-asetus ja sen määräykset

EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR) alettiin soveltaa 25.5.2018. Taivalkosken kunnassa on valmistauduttu tietosuoja-asetuksen määräyksiin sekä hallinnollisilla että tietoteknisillä toimenpiteillä, joiden tavoitteena on asetuksen vaatimusten mukainen toiminta henkilötietojen käsittelyssä. Taivalkosken kunnan tietoturva- ja tietosuojapolitiikka hyväksyttiin kunnanhallituksessa 21.1.2019. Taivalkosken kunnan henkilörekistereistä on laadittu tietosuojaselosteet, joissa kerrotaan tarkemmin rekisterikohtaisesti henkilötietojen käsittelystä.

Asetusta täsmennettiin ja täydennettiin tietosuojalailla 5.12.2018/1050. Lailla kumottiin henkilötietolaki (523/1999) sekä tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta annettu laki (389/1994).

Tutustu oikeuksiisi ja tietosuojaan tarkemmin Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilla www.tietosuoja.fi. Lisätietoja Taivalkosken kunnan tietosuoja-asioista tietosuojavastaava Harri Hutulta ja rekisterikohtaisilta yhteyshenkilöiltä, jotka on kerrottu tietosuojaselosteissa. Muistathan, että suojaamattomassa sähköpostissa ei ole syytä lähettää henkilökohtaisia tietoja (esim. henkilötunnusta).

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Tietosuojaselosteet toimialoittain

KESKUSHALLINTO

SIVISTYSPALVELUT

TEKNISET PALVELUT

Taivalkosken kunnan nettisivujen saavutettavuusseloste

Saavutettavuus

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta velvoittaa julkista sektoria noudattamaan Euroopan Unionin saavutettavuusdirektiivin vaatimuksia. WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) on kansainvälinen ohjeistus verkkosisältöjen saavutettavuudesta. Lain mukaan verkkosivustojen ja sovellusten on täytettävä WCAG 2.1 -ohjeistuksen A- ja AA-tason kriteerit.
Saavutettavat digitaaliset palvelut ovat helppokäyttöisiä kaikille käyttäjille. Kun saavutettavuus on huomioitu, mahdollisimman monet ihmiset voivat käyttää digitaalisia palveluita itsenäisesti.

Nykyinen tila

Osittain ohjeidenmukainen: osa sisällöstä ei vielä noudata saavutettavuusstandardia. Käyttäjät saattavat kohdata nykyisellä sivustolla saavutettavuuteen liittyviä ongelmia, sillä sivuille ei ole tehty laajaa saavutettavuuspäivitystä, sillä nämä tullaan korjaamaan osa sivujen uudistumisen yhteydessä ja sen jälkeen. Sivuston toimittaja on sitoutunut toimittamaan saavutettavat verkkosivut. Osa lomakkeista ja dokumenteista ei täytä vielä toistaiseksi saavutettavuusvaatimuksia. Tilanne korjataan vuoden 2021 aikana portaittain. Jos huomaat sivustolla ongelman, voit ottaa meihin yhteyttä.
Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua taivalkoski.fi ja on päivitetty 16. joulukuuta 2020.

Taivalkosken kunnan tavoite

Taivalkosken kunnan tavoitteena on pyrkiä digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa vähintään WCAG-ohjeistuksen mukaiseen AA- tai sitä parempaan tasoon vuoden 2020 loppuun mennessä verkkosivuston kokonaisvaltaisen uudistumisen myötä.

Toimet saavutettavuuden tukemiseksi

Taivalkosken kunta varmistaa saavutettavuuden seuraavilla toimenpiteillä:

– Verkkosivut on uudistettu 12/2020, jonka yhteydessä sivut tehtiin vastaamaan saavutettavuusvaatimuksia.

– Verkkosivuille sisältöä päivittävät käyvät saavutettavuuskoulutuksen ja koulutusta jatketaan myös sen jälkeen.

– Lomakkeet ja tiedostot tullaan käymään läpi portaittain. Lomakkeet muuttuvat saavutettavaksi sähköisten palvelujen käyttöönoton myötä.

Saavutettavuuden puutteista ilmoittaminen

Jos huomaat sivustolla korjattavia saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille.
mailto:taivalkoski.kunta(at)taivalkoski.fi
Ei-saavutettavia sisältöjä voi pyytää saavutettavassa muodossa.
Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Tietosuojavastaava

Taivalkosken kunnan tietosuojavastaava

Viesti:

Viimeksi muokattu 18.6.2024