4 °C
Haku

Kuntastrategia

STRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT & VIITEKEHYS

Strategian muodostuminen pyramidikaavion muodossa, ylimänä visio: ainutlaatuista tulevaisuusvoimaa, seuraavana painopisteet ja tavoitteet: talous, yhteistyö, ihmiset, asuminen ja teknologia, kolmantena tulevaisuuden tekemisen teemat: elinvoimaa, elämänvoimaa ja luonnonvoimaa, alimpana arvot: mielenrauha, kestävyys, turvallisuus ja puhtaus.

Kuntalain 37 §:n mukaisesti jokaisella kunnalla on oltava strategia, joka toimii johtamisen välineenä sekä määrittää kunnan toiminnan, kehittämisen ja talouden pitkän aikavälin tavoitteet. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa. Taivalkosken edellinen strategia kattoi vuodet 2018–2021.

Taivalkosken strategia 2023-2030 rakentuu vision, arvojen ja teemojen varaan, jotka piirtävät Taivalkosken tulevaisuudenkuvan. Teemat toimivat perustana tulevaisuuden tekemiselle, ne ulottuvat kuntayhteisön, kumppanuuksien ja verkostojen läpi, ja kertovat mitä Taivalkoskella haluamme rakentaa, ja mitkä asiat kannattelevat tulevaisuuden tekemistä tässä ja nyt sekä pitkällä aikavälillä.

Teemojen pohjalta on määritelty viisi ilmiöpohjaista painopistettä. Painopisteet määrittelevät tavoitteemme, niillä haetaan muutosvoimaa toimintaympäristön muutoksissa. Kuntalain mukaan strategiset painopisteet konkretisoituvat kunnan talousarvion ja -suunnitelman laadinnassa.

VISIO & ARVOT

AINUTLAATUISTA TULEVAISUUSVOIMAA

Taivalkoskella on vahvaa tahtoa, yhteisöllisyyttä ja voimaa
tehdä tulevaisuutta. Sen vahvuudet perustuvat ainutlaatuiseen
luontoon, uusiutuviin luonnonvaroihin, pitkiin perinteisiin,
yrittäjyyteen sekä Taivalkosken sijaintiin Suomen
maantieteellisessä keskipisteessä.

Taivalkoskella on tilaa ajatuksille, innovaatioille ja luovuudelle.
Täällä on puhtaus, kestävyys, turvallisuus ja mielenrauha, mutta
myös metsät, porot ja kalarikkaat vedet. Taivalkoski on
ekologisen jälleenrakentamisen ja vihreän siirtymän
ydinaluetta.

Arvot kertovat, mitkä asiat ovat meille merkityksellisiä. Ne ovat
perustana päätöksenteollemme, valinnoillemme ja
johtamisellemme. Niitä vaalimme, ja ne ohjaavat
toimintaamme.

PUHTAUS

Meillä on puhtain vesi. Valkoisin lumi. Kirkkaat jäät ja kalaisat vedet. Luistavat ladut ja kutsuvat metsät. Puhdasta ilmaa hengittää kesät talvet.

TURVALLISUUS

Taivalkoski on taatusti turvallinen paikka asua, elää ja kasvaa. Turvallisuudentunne on olennainen osa Taivalkosken identiteettiä ja yhteisön hyvinvointia.

MIELENRAUHA

Kiireettömyydestä, häiriöttömyydestä ja hiljaisuudesta syntyy mielenrauhaa. Se antaa tilaa luovuudelle ja mielekkäälle tekemiselle.

KESTÄVYYS

Taivalkoskella yhdistyy menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus. Taivalkoskentyökulttuurilla ja yrittäjyydellä on syvät ja tunnetut juuret Kalle Päätalon maisemissa. Sitkeys ja resilienssi ovat alueenkehityksen voimavaroja, joilla tehdään kestävää tulevaisuutta.

TULEVAISUUDEN TEKEMISEN TEEMAT

Tulevaisuuden tekemisen teemat: Elinvoimaa - Se syntyy työstä ja tekemisestä. Monimuotoisesta yrittäjyydestä, palveluista ja uusista innovaatioista. Merkityksellisestä työstä ja osaavista tekijöistä. Sinun hyvinvoinnin mahdollistamiseksi. Elämänvoimaa - Se syntyy yhteisöllisyydestä, turvallisuudesta, onnellisesta lapsuudesta ja nuoruudesta, kulttuurista ja ikiaikaisesta sivistyksestä. Viihtyisyydestä ja omaleimaisesta elinympäristöstä Sinulle. Luonnonvoimaa - Se näkyy puhtaimpana vetenä. Valkoisimpana lumena. Vuolaana Iijokena. Kutsuvina metsinä. Kalaisina vesinä. Jäänä, rinteinä ja latuina liikkua. Luontona, joka alkaa kotiovelta. Sinua varten.

Strategiateemat toimivat pitkäjänteisenä ohjenuorana strategian toteutuksessa vuoteen 2030 saakka. Ne ovat tulevaisuuden tekemisen teemat, jotka ulottuvat kuntayhteisön, kumppanuuksien ja verkostojen läpi.

Teemat kertovat mitä Taivalkoskella haluamme rakentaa. Ne kannattelevat tulevaisuuden tekemistä tässä ja nyt sekä pitkällä aikavälillä.

Taivalkoskelle luonto on elinehto, ja siksi ekologisuus ja vastuullisuus näkyvät kunnan kaikessa toiminnassa. Kunta noudattaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable Development Goals, SDG), joiden pyrkimys on turvata ihmisten ja ympäristön hyvinvointi kestävällä tavalla. Ne ovat tavoitteita, jotka mahdollistavat mm. hankerahoitukset. Jokainen strategian teema edistää osaltaan näitä vastuullisuustavoitteita.

Viimeksi muokattu 24.8.2023