Olet täällä

Professori Kalle Päätalon arkisto

Arkisto sisältää professori Kalle Päätalon ja hänen perikuntansa Kallioniemisäätiölle luovuttamia asiakirjoja ja esineitä.

Tutustu Päätalo-aiheisiin esineisiin netissä: Seinätön museo, Tarinasoitin
 

Kalle Päätalon arkiston matka Tampereelta Taivalkoskelle.

Kalle Päätalo

Suomen hallituksen linjauksen mukaisesti Professori Kalle Päätalon arkiston tutkijatilat on suljettu 13.4.2020 saakka.

 

Kirjallisen tuotantonsa lisäksi Kalle Päätalo jätti kulttuuriperinnöksi myös mittavan arkistonsa, jonka pääosan hän luovutti vuonna 1998 Taivalkoskelle Kallioniemi-Säätiön omistukseen. Päätalon kuoleman jälkeen aineistoa on luovutettu perikunnan toimesta vielä lisää. Kaikki saatu aineisto on sijoitettu Päätalo-keskukseen nimellä Professori Kalle Päätalon Arkisto. Arkiston tehtävä on vaalia Päätalon elämäntyötä sekä Koillismaan kulttuuriperintöä ja murretta.

Noin kaksisataa koteloa käsittävä asiakirja-aineisto sisältää muun muassa Kallen kirjoittamien kirjojen ja näytelmien käsikirjoitukset, hänen omat lehtikirjoituksensa ja kirjeenvaihdon useiden vuosikymmenien ajalta. Samoin huomattavan lehtileikekokoelman häntä itseään, Koillismaata ja muutakin maailmaa koskevia artikkeleita.

Asiakirjojen lisäksi arkistoon sisältyy valokuvia, tauluja sekä erilaista esineistöä kuten lahja- ja muistoesineitä. Samoin erilaisia käyttöesineitä kirjailijan elämän pitkältä varsitieltä kirveestä ja pokasahasta vesivaakaan ja tietokoneeseen.

instituutti_paataloarkisto2.jpg

 
Professori Kalle Päätalon arkiston toimintasäännöt

Tutkijatilat sijaitsevat Päätalo-instituutin tiloissa. Arkisto on käytettävissä Päätalo-instituutin aukioloaikoina. Poikkeuksellisista ajoista on sovittava Päätalo-instituutin henkilökunnan kanssa.
Asiakkaan on ennen arkistoaineiston saamista allekirjoitettava lomake, jossa hän esittää aiheen johon tarvitsee tietoja, ja jossa hän sitoutuu noudattamaan henkilötietolain (523/1999) määräyksiä sekä voimassa olevaa arkisto- ja tekijänoikeuslainsäädäntöä.
Tutkijatiloihin saa viedä vain muistiinpanovälineet. Ulkovaatteita ja laukkuja ei saa viedä tutkijatiloihin.

Mikrokuvattu ja CD:lle tallennettu aineisto on asiakkaiden käytettävissä tutkijatiloissa.
- Asiakas saa kaiken, paitsi 50 vuotta nuoremmat kirjeet mikrokorteilla ja CD-levyillä olevan aineiston käyttöönsä.
- Alkuperäistä aineistoa annetaan tutkittavaksi vain erityistapauksissa Päätalo-instituutin henkilökunnan luvalla.
- Kirjeistä 50 vuotta vanhemmat kirjeet ovat vapaasti tutkittavissa. Sitä nuoremmat kirjeet ovat käytettävissä vain tieteellistä tutkimusta varten.
- Saapuneista kirjeistä tehtyä kirjeenlähettäjähakemistoa ei saa kopioida.
- Mikrokortteja lainataan lainausohjeiden mukaisesti.

Luettelo arkistossa säilytettävästä aineistosta

Arkiston käytöstä perittävät hinnat

Arkistosta tehdään pienimuotoisia selvityksiä asiakkaan pyynnöstä, korvausta vastaan. Jos selvitystyö kestää enintään 15 minuuttia, asiakasta ei laskuteta. 15 minuuttia ylittävältä ajalta laskutetaan 45 €/h.

Paperijäljenteet
- mustavalkoinen A4/A3    0,10€
- värillinen A4                   0,40€
- värillinen A3                    0,60 €

Digitaaliset jäljenteet
- digitointi                          7,00€
- cd-levy                             1,00 €
- dvd-levy                           2,00€

Arkiston lainausohjeet

Kalle Päätalon alkuperäistä esineistöä ei pääsääntöisesti lainata. Erittäin painavista syistä Kallioniemi-Säätiön työvaliokunta voi harkita alkuperäisen esineistön lainaamista. Tällaisessa erityistapauksessa lainaaja tekee Päätalo-instituutille kirjallisen lainapyynnön. Lainasta tehdään kirjallinen sopimus, jossa määritellään lainauksen ehdot, vakuutusarvot ja laina-aika.

Lainausoikeus
Asiakirjoja voidaan lainata Oulun maakunta-arkistoon, Kansallisarkistoon ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle, joilla on kopiot Kaarlo Alvar Päätalon arkiston arkistohakemistosta. Lainaustoiminta tapahtuu arkistolaitoksen kaukolainausta koskevien sääntöjen mukaisesti.

Lainaaminen
Lainausasioissa asiakas ottaa yhteyttä Päätalo-instituuttiin (puh. 040 523 2993, 040 548 2247, Urheilutie 4, 93400 Taivalkoski tai instituutti(at)taivalkoski.fi) ja neuvottelee kaukolainauksesta. Sovitusta lainauksesta asiakas täyttää normaalin arkistolaitoksen asiakirjalainan tilauslomakkeen, jonka lainauksen vastaanottava laitos toimittaa Päätalo-instituuttiin osoitteella:
Päätalo-instituutti / Professori Kalle Päätalon arkisto, Urheilutie 4, 93400 Taivalkoski.

Päätalo-instituutti toimittaa lainaksi pyydetyt asiakirjat lainaustietoineen lainauksesta vastaavalle laitokselle. Vastaanottava laitos huolehtii asiakirjojen palautuksesta. Lainaaja maksaa kaikki lainauksesta aiheutuneet kulut voimassaolevien hinnastojen mukaisesti.

Laina-aika
Mikrokorttien laina-aika on 1 kk. Laina-aika lasketaan lähetyspäivästä lukien. Eräpäivä on merkittävä lainattuihin asiakirjoihin liitettävään liuskaan. Lainalle voidaan tarvittaessa myöntää jatkoaikaa. Jatkoajasta on neuvoteltava Päätalo-instituutin henkilökunnan kanssa.

Lainattavat asiakirjat
Vain mikrokortteja lainataan.

Lainattava määrä
Arkistosta lainataan enintään 300 mikrokorttia kerrallaan.

Lainan lähettäminen
Laina toimitetaan postilähetyksenä.

Lainattujen asiakirjojen käsittely
Lainattuja mikrokortteja ei saa antaa tutkijalle sen laitoksen ulkopuolelle, johon asiakirjat on lainattu. Laitos, johon mikrokortit on lainattu, on velvollinen valvomaan, että lainan saaja käsittelee niitä huolellisesti ja vahingoittamatta niitä.

          --------------------

Päätalo-instituutti
Urheilutie 4, 93400 Taivalkoski
instituutti(at)taivalkoski.fi
etunimi.sukunimi(at)taivalkoski.fi

Palvelusta vastaa