Olet täällä

Jätehuolto

Jätteenkuljetus on kunnassa järjestetty sopimusperusteisesti eli kiinteistön omistaja/haltija tekee sopimuksen jätteiden kuljetuksesta alueella toimivan jätehuoltoyrityksen kanssa.

auringinkukka kompostikasassa

Taivalkosken kunnan jätehuoltomääräykset

Taivalkosken jäteaseman aukioloajat vuonna 2020

Jäteasema auki klo 12.00 – 19.00.

JÄTEHUOLLON KEVÄTTIEDOTE 2020

Ohjeita kuntalaisille

Kiinteistöillä tulee olla sopimus jätteenkuljetuksesta yrittäjän kanssa, joka toimittaa jätteet Oulun jätteenpolttolaitokselle. Palava rakennusjäte, rautaromu ja palamaton jäte tulee toimittaa maksua vastaan Matovaaran jäteasemalle, mistä se toimitetaan edelleen hyödynnettäväksi tai Kuusamon kaatopaikalle. Isot erät rakennus- ja purkujätettä tulee toimittaa suoraan Kuusamon kaatopaikalle. Matovaaran jäteasemalla vastaanotetaan maksutta ongelmajätteitä, sähköelektroniikkaromua ja kompos­toitavaa biojätettä (puutarhajätettä, ruohoa, lehtiä, EI SAA OLLA roskia, oksia tms).

Yleisiä paperinkeräyspisteitä on S-Marketin takana, K-Market Taivaltorin pihalla, kunnantalon takana, kunnanvarikon päädyssä (Urheilutie 15), koulukeskuksessa B-talon parkkipaikalla, Jokijärven koululla, Tyrävaaran kaupalla ja Metsäkylän kaupalla. Paperinkeräyksestä vastaa Suomen Paperinkeräys Oy.

 Lasin, pahvin/kartongin ja pienmetallinkeräyspisteitä S-Marketin takana ja K-Market Taivaltorin pihalla.

 Muovipakkausten keräyspiste on S-Marketin takana.

 Biojätteen erilliskeräystä ei ole, mutta edelleen suosittelemme kompostointia.

 Romuautoja vastaanotetaan jäteasemalla, lisäksi niitä vastaanottavat maksutta alan yritykset. Seuraa ilmoittelua.

 Saostus­ ja umpikaivolietettä (ei muuta lietettä) otetaan maksusta vastaan taajaman jätevedenpuhdistamolla ma – to klo 8.00 – 14.00. Vastaanottaa voidaan ainoastaan imupainevaunulla toimitettua saostuskaivolietettä (lietteenpurku ei muusta onnistu). Saostuskaivolietteen toimittamisesta tulee sopia puhdistamon hoitajan kanssa, puh. 040 724 0109.

 Haketettavaa raivausjätettä, risua yms. otetaan valvotusti vastaan taajaman jätevedenpuhdistamon kentällä arkipäisin ma – to klo 8.00 – 15.00, pe klo 8.00 – 13.00. Tuojan tulee tarkastuttaa kuorma puhdistamon hoitajalla.

 Taajama­alueella kadun puhtaanapito on tontinomistajalle kuuluva asia. Tontinomistaja on velvollinen pitämään kadun puhtaana roskista, lehdistä, irtonaisista esineistä jne. tontin rajasta tien keskilinjaan saakka (laki Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa­ ja puhtaanapidosta (669/1978, 9 § ja 10 §)).

Tausta ja lainsäädäntö

Jokainen, joka tuottaa jätettä, on jätelain mukaan velvollinen huolehtimaan jätteistään asianmukaisesti. Mahdollisimman suuri osa jätteestä tulee lain mukaan lajitella ja kierrättää tai käyttää muuten hyödyksi.

Asumisessa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon järjestämisestä vastaa kunta. Osan jätteistä asukkaat voivat viedä kiinteistön omiin jäteastioihin, ja osa jätteistä tulee viedä alueelliseen keräys- tai vastaanottopaikkaan. Kunnan on järjestettävä myös vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely.

Eräiden jätteiden, kuten sähkö- ja elektroniikkaromun, akkujen ja paristojen, pakkausjätteiden, paperijätteiden ja ajoneuvojen renkaiden alueellisesta vastaanotosta vastaavat niiden valmistajat ja maahantuojat, joiden järjestämiin vastaanottopaikkoihin jätteitä voi toimittaa.

Matovaaran jäteasemalla otetaan aukioloaikoina maksutta vastaan erillisjätteitä: sähkö- ja elektroniikkaromua, akkuja ja paristoja sekä yksityisten henkilöiden jäteöljyä sekä maalijätetettä.
 
 
jateasema.jpg

 

 

 

 

Palvelusta vastaa