24 °C
Haku

Jätteiden lajittelu ja vastaanotto

Hyvin toimiva jätehuolto edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä varmistaa, ettei jäte aiheuta haittaa terveydelle tai ympäristölle.

Tällä sivulla

Kuvaus

Kaikki syntyvä jäte on lain mukaan pyrittävä lajittelemaan ja kierrättämään tai muutoin käyttämään hyödyksi. Valinnoillasi voit vaikuttaa sekä syntyvän jätteen määrään että siihen, miten hyvin eri materiaalit voidaan hyödyntää uusien tuotteiden valmistukseen. Harkitut hankinnat, korjaaminen, entisöinti ja kierrättäminen ovat kaikki hyviä tekoja, joilla edistät kiertotaloutta ja kestävää kehitystä.

Jätelajit ja niiden hyödyntäminen

Syntyvä jäte voidaan käsittelytapansa perusteella luokitella joko hyötyjätteeksi, polttokelpoiseksi jätteeksi, palamattomaksi eli kaatopaikkajätteeksi tai vaaralliseksi jätteeksi.

Hyötyjäte

Hyötyjäte on jätettä, joka voidaan käyttää uudelleen joko kierrättämällä sellaisenaan tai raaka-aineena tuotantoprosessissa. Jätteestä aiheutuu yleensä kuluja, mutta hyötyjätteen aiheuttamat kulut ovat yleensä vähäisemmät kuin kaatopaikalle tai energiakäyttöön menevän jätteen. Hyötyjätettä ovat esimerkiksi:

 • Paperi
 • Pahvi ja kartonki
 • Lasi
 • Metalli
 • Muovit
 • Biojäte

Polttokelpoinen jäte

Polttokelpoinen jäte tarkoittaa normaalia kotitalousjätettä eli entiseltä nimeltään sekajätettä. Polttokelpoinen jäte laitetaan kiinteistöjen tavalliseen jäteastiaan ja kuljetetaan polttoaineeksi ekovoimalaitokselle.

Kaatopaikkajäte

Kaatopaikkajätteellä tarkoitetaan hyötykäyttöön ja polttoon kelpaamatonta jätettä. Kaatopaikkajätettä ovat esimerkiksi:

 • Peilit ja Ikkunalasit
 • Lasikuitu
 • PVC-muovi (märkätilan tapetit, muovimatot, viemäriputket, sadevaatteet).

Vaarallinen jäte

Vaarallinen jäte on jätettä, joka voi kemiallisten tai muiden ominaisuuksiensa vuoksi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, ja vaatii siksi erityiskäsittelyä. Vaarallista jätettä ovat muun muassa:

 • Useimmat akut ja paristot
 • Loisteputket
 • Energiansäästölamput
 • Lääkkeet
 • Asbestirakenteet.

Tuottajavastuu

Tuottajavastuulla tarkoitetaan tuotteiden valmistajien ja maahantuojien velvollisuutta huolehtia tuotteiden jätehuollosta omalla kustannuksellaan. Tuottajavastuu koskee seuraavia tuotteita:

 • Henkilöautoja, pakettiautoja ja niihin rinnastettavia muita ajoneuvoja
 • Moottorikäyttöisen tai muun ajoneuvon ja laitteen renkaita
 • Sähkö- ja elektroniikkalaitteita
 • Paristoja ja akkuja
 • Paperituotteiden valmistukseen käytettävää paperia tai painettuja paperituotteita
 • Elintarvikkeiden muovisia pakkauksia, kuten jogurttipurkkeja, voirasioita, leikkele-, juusto- javalmisruokapakkauksia, muovikasseja, -pusseja ja -kääreitä
 • Pesuaine-, shampoo- ja saippuapakkauksia, muovipulloja, -kanistereita ja purkkeja
 • Lasipulloja ja lasipurkkeja

Tuottajavastuun piirissä olevista tuotteista kuluttaja on maksanut kierrätysmaksun jo tuotteen hinnassa, minkä takia käytöstä poistetut tuotteet voi palauttaa joko niitä myyviin liikkeisiin tai jättää ne tuottajatahon järjestämiin keräyspisteisiin.

Myös jäteasemalla otetaan vastaan joitain tuottajavastuunalaisia jätteitä kuten sähkö- ja elektroniikkalaitteita, paristoja, akkuja, loisteputkia sekä energiansäästö- ja LED-lamppuja.

Lajittele ja kierrätä aina erikseen biojäte, paperi, kartonki, pahvi, metalli, lasi ja muovi. Toimita vaaralliset jätteet ja sähkö- ja elektroniikkaromu (SER) asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. Eräiden jätteiden, kuten sähkö- ja elektroniikkaromujen, akkujen ja paristojen, pakkausjätteiden, paperijätteiden ja ajoneuvojen renkaiden alueellisesta vastaanotosta vastaavat niiden valmistajat ja maahantuojat, joiden järjestämiin vastaanottopaikkoihin voit toimittaa jätteen. Biojätteen kunta suosittelee kompostoimaan. Huolellisen lajittelun ja kierrättämisen jälkeen jäljelle jäävä jäte on energianlähteenä hyödynnettävää sekajätettä, jonka voit sijoittaa kiinteistösi jäteastiaan.

Taivalkosken kunnan asukkaana maksat jätehuollon perusmaksua, jolla katetaan kunnan järjestämän hyötyjätehuollon ja jäteneuvonnan kustannukset.

Hinnasto

Jäteaseman vastaanottomaksut

Jätevedenpuhdistamon maksut

Jätehuollon perusmaksu

Jätetaksa (PDF)

Palvelupaikat

Palvelusta vastaa

Taivalkosken kunta

Viimeksi muokattu 27.6.2024

Hinnasto

Alla olevasta hinnastoista löydät jäteaseman vastaanottomaksut sekä jätehuollon perusmaksut.

Jätehuollon neuvonta

Jätehuollon neuvonnasta voit kysyä neuvoa jätteiden lajitteluun ja vastaanottoon sekä pyytää lisätietoa jätteenkuljetuksen järjestämisestä.

Puhelinnumerot

Puhelin: +358 400126456

Maksullisuus:

Maksullisuuden lisätiedot: Ei palvelumaksua

Aukiolotiedot

Normaalit aukioloajat

Maanantai

09:00 - 15:00

Tiistai

09:00 - 15:00

Keskiviikko

09:00 - 15:00

Torstai

09:00 - 15:00

Perjantai

09:00 - 15:00