Olet täällä

Varhaiskasvatus

Päivähoitoa järjestetään perheen tarpeen mukaan kokopäiväisenä tai osapäiväisenä. Kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on tällä hetkellä ns. subjektiivinen oikeus kunnan järjestämään päivähoitoon äidin tai isän vanhempainrahakauden päätyttyä.

Tytöt

Taivalkoskella päivähoitoa järjestetään neljässä ryhmäperhepäiväkodissa sekä hoitajien omassa kodissa tapahtuvana perhepäivähoitona. Esikoululaisten aamu-ja iltapäivähoito on järjestetty esikoulun yhteyteen. Hoitajan saa lasten kotiin, jos perheessä on 4 alle kouluikäistä lasta.

 

 

 

 

Perhepäivähoito

Pienten lasten hoito pyritään järjestämään hoitajien kodeissa. Perhepäivähoitajia on 12-15. Hoito järjestetään perheen tarpeen mukaan osa- tai kokopäiväisenä. Hoitaja voidaan palkata lasten kotiin, mikäli perheessä on neljä alle kouluikäistä lasta.

Hakeminen ja irtisanominen

Päivähoitoon voi hakea ympäri vuoden. Mikäli päivähoidon tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä tai opiskelusta pyritään hoitopaikka järjestämään heti, mutta kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa. Muussa tapauksessa hoitopaikkaa haetaan hyvissä ajoin ennen hoidon toivottua alkamisajankohtaa (1-4 kk ennen). Irtisanomisen hoidosta voi tehdä oheisella tulostettavalla kaavakkeella tai sähköpostitse päivähoidon ohjaajalle.

Lasten hoidon tuki

Kotihoidon tukea voi saada alle kouluikäisistä lapsista, joita ei hoideta kunnan järjestämässä päivähoidossa. Edellytyksenä on lisäksi, että perheessä on alle 3-vuotias lapsi.

Yksityisen hoidon tukea saa alle kouluikäisen lapsen hoitoon jos lapsi ei ole kunnallisessa päivähoidossa. Tuki (hoitoraha + mahdollinen hoitolisä) maksetaan hoitajalle, mutta sitä hakee perhe, jonka lapsi on.

Lastenhoidon tuen kustannukset sisältyvät kunnan talousarvioon, vaikka hakeminen, käsitteleminen ja maksatus tapahtuu KELA:n kautta. Tuki on kunnallisen päivähoidon vaihtoehto ja ensisijainen etuus työttömyysturvaan nähden.

Lisätietoa lastenhoidon tuesta: Kansaneläkelaitos (KELA), puh. 020 635 4760.

Palvelusta vastaa