Olet täällä

Ajankohtaista

Kuulutukset

15.03.2019
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n 2 momentin mukaisesti ilmoitetaan, että Taivalkosken kunnan valtuusto on päätöksellään 29.1.2019 § 9 hyväksynyt Iijoen – Kostonjoen ranta-asemakaavan osittaisen muutoksen ja laajennuksen. Iijoen – Kostonjoen ranta-asemakaavan osittaisen muutoksen ja laajennuksen hyväksymistä koskeva valtuuston päätös on saavuttanut lainvoiman ja tällä kuulutuksella ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus tulee voimaan. Hyväksyttyyn Iijoen – Kostonjoen ranta-asemakaavan osittaiseen muutokseen ja laajennukseen voi tutustua Taivalkosken kunnantalolla hallintopalveluissa osoitteessa Kirkkotie 6 sekä kaavanlaatijan DI Kimmo Mustosen kotisivuilla internetissä osoitteessa www.kimmokaava.fi.
14.03.2019
Kuulutus eduskuntavaalien 2019 vaalipäivän äänestyspaikoista, ennakkoäänestyspaikoista sekä kotiäänestyksestä.