Olet täällä

Poikkeamislupa

Kunta tai alueellinen ympäristökeskus voi tietyin edellytyksin myöntää poikkeuksen rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista.

 

talotyömaa

Poikkeamislupa tarvitaan mm.:

– Haluttaessa poiketa voimassa olevan asemakaavan mukaisesta käyttötarkoituksesta.

– Haluttaessa poiketa voimassa olevan asemakaavan rakennusaloista.

– Haluttaessa poiketa rakennuspaikan enimmäisrakennusoikeudesta.

– Haluttaessa poiketa kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesta rakennuspaikan vähimmäispinta-alasta.

– Rakentamisesta ranta-alueelle ilman asemakaavaa.

Poikkeamista haetaan erillisellä hakemuksella, joita on saatavissa rakennusvalvontavirastosta. Poikkeamisluvan myöntää kunta.

 

Palvelusta vastaa

Liittyvät palvelut

Rakentamisen neuvontaa ja valvontaa suorittaa rakennustarkastaja.