-16 °C
Haku

Asemakaava

Asemakaavalla määritellään yksityiskohtaisesti kaavoitetun alueen käyttötarkoitus sekä ohjataan rakentamista ja muuta maankäyttöä. Alta löydät tietoa asemakaavoituksesta Taivalkoskella.

Asemakaava koostuu asemakaavakartasta sekä siihen liittyvistä kaavamerkinnöistä ja määräyksistä.

Tällä sivulla

Kuvaus

Asemakaava on kunnan laatima maankäytön ja rakentamisen suunnitelma, jossa määritellään alueen tuleva käyttö. Kaavassa osoitetaan kaavamerkinnöin ja -määräyksin mitä, mihin ja millä tavalla alueelle saa rakentaa sekä se, mitä alueella on tarkoitus säilyttää.

Tältä sivulta löydät Taivalkosken kunnan asemakaavakartan sekä tietoa kaavoitukseen osallistumisesta.

Kaavoitus on monivaiheinen prosessi, johon voit parhaiten vaikuttaa hankkimalla tietoa ja ilmaisemalla mielipiteesi. Jokaisesta kaavasta tehdään osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan, kuka ja miten kyseiseen kaavaan voi vaikuttaa. Taivalkosken kunnassa valmisteilla olevien kaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat löydät Taivalkosken maankäytön projektiportaalista. Kaavaprosessin valmisteluvaiheessa laaditaan kaavaluonnos, joka asetetaan nähtäville, tai osallisille varataan muuten mahdollisuus esittää mielipiteensä aineistosta. Tämän jälkeen kaavasta valmistellaan ehdotus, josta voit jättää muistutuksen kaavaehdotuksen nähtävillä olon aikana. Ehdotusvaiheen jälkeen kaava viimeistellään ja viedään hyväksymiskäsittelyihin, joiden päätteeksi kunnanvaltuusto antaa kaavasta hyväksymispäätöksen. Hyväksymispäätöksestä tiedotetaan paikallislehdissä ja kunnanverkkosivuilla, joilta löydät myös lakisääteisen kuulutuksen hyväksymispäätöksestä. Voit hakea kaavan hyväksymispäätökselle muutosta valittamalla päätöksestä hallinto-oikeuteen. Jatkovalitukset tehdään korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Palvelu on maksuton.

Palvelusta vastaa

Taivalkosken kunta

Viimeksi muokattu 15.1.2021

Tietoa kaavoituksesta Taivalkoskella

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat sekä muuta kaavoitukseen liittyvää tietoa löydät maankäytön projektiportaalista ja Taivalkosken kunnan kaavoituskatsauksesta.

Rakennusvalvonnan asiakaspalvelu

Rakennusvalvonta neuvoo sinua kaikissa rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä. Ota yhteyttä puhelimitse tai sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta.

Puhelinnumerot

Puhelin: +358 407240501

Lisätiedot: Toimistorakennusmestari

Maksullisuus: Maksullinen numero


Puhelin: +358 504382393

Lisätiedot: Rakennustarkastaja, Pudasjärvi

Maksullisuus: Maksullinen numero


Puhelin: +358 400384691

Lisätiedot: Rakennustarkastaja, Pudasjärvi

Maksullisuus: Maksullinen numero

Aukiolotiedot

Rakennusvalvonta palvelee arkisin 09:00 - 15:00