-7 °C
Haku

Asemakaava

Asemakaavalla määritellään yksityiskohtaisesti kaavoitetun alueen käyttötarkoitus sekä ohjataan rakentamista ja muuta maankäyttöä. Alta löydät tietoa asemakaavoituksesta Taivalkoskella.

Asemakaava koostuu asemakaavakartasta sekä siihen liittyvistä kaavamerkinnöistä ja määräyksistä.

Tällä sivulla

Kuvaus

Asemakaava on kunnan laatima maankäytön ja rakentamisen suunnitelma, jossa määritellään alueen tuleva käyttö. Kaavassa osoitetaan kaavamerkinnöin ja -määräyksin mitä, mihin ja millä tavalla alueelle saa rakentaa sekä se, mitä alueella on tarkoitus säilyttää.

Kaavoitus on monivaiheinen prosessi, johon voit parhaiten vaikuttaa hankkimalla tietoa ja ilmaisemalla mielipiteesi. Jokaisesta kaavasta tehdään osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan, kuka ja miten kyseiseen kaavaan voi vaikuttaa. Taivalkosken kunnassa valmisteilla olevien kaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat löydät Taivalkosken maankäytön projektiportaalista.

Kaavaprosessi

Voit suurentaa kuvan klikkaamalla sitä.

Valmistelu- ja ehdotusvaihe

Kaavaprosessin valmisteluvaiheessa laaditaan kaavaluonnos, joka asetetaan nähtäville, tai osallisille varataan muuten mahdollisuus esittää mielipiteensä aineistosta. Tämän jälkeen kaavasta valmistellaan ehdotus, josta voit jättää muistutuksen kaavaehdotuksen nähtävillä olon aikana.

Hyväksymiskäsittely ja päätös

Ehdotusvaiheen jälkeen kaava viimeistellään ja viedään hyväksymiskäsittelyihin, joiden päätteeksi kunnanvaltuusto antaa kaavasta hyväksymispäätöksen. Hyväksymispäätöksestä tiedotetaan paikallislehdissä ja kunnan verkkosivuilla, joilta löydät myös lakisääteisen kuulutuksen hyväksymispäätöksestä.

Muutoksen hakeminen

Voit hakea kaavan hyväksymispäätökselle muutosta valittamalla päätöksestä hallinto-oikeuteen. Jatkovalitukset tehdään korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Lisätietoa

Osallistun kaavoitukseen – kuntalaisen opas (PDF).

Palvelu on maksuton.

Palvelusta vastaa

Taivalkosken kunta

Viimeksi muokattu 12.4.2024

Tietoa kaavoituksesta Taivalkoskella

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat sekä muuta kaavoitukseen liittyvää tietoa löydät maankäytön projektiportaalista ja Taivalkosken kunnan kaavoituskatsauksesta.

Ohjeita kaavoitukseen osallistuvalle

Alla ELY-keskuksen laatima ohje kaavoitukseen osallistuvalle. Ohjeita ja neuvontaa saat myös teknisistä palveluista.

Kaavoituksen asiakaspalvelu

Kysy kaavoituksesta tai kaavoitukseen osallistumisesta.

Puhelinnumerot

Puhelin: +358 407240501

Lisätiedot: Toimistorakennusmestari

Maksullisuus:

Maksullisuuden lisätiedot: Ei palvelumaksua


Puhelin: +358 400203693

Lisätiedot: Tekninen johtaja

Maksullisuus:

Maksullisuuden lisätiedot: Ei palvelumaksua