Rakennusvalvonta

Jokijärventie 2 A

Rakennusvalvonta käsittelee rakentamisen luvat, valvoo rakentamista ja antaa rakentamiseen liittyvää neuvontaa.