Rakennusvalvonta

Kirkkotie 6

Rakennusvalvonta käsittelee rakentamisen luvat, valvoo rakentamista ja antaa rakentamiseen liittyvää neuvontaa.