13 °C
Haku

COVID-19 RAJOITUKSET JA SUOSITUKSET TAIVALKOSKELLA

 Pohjois-Pohjanmaan alueellisen COVID-19 koordinaatioryhmän suositukset  ja rajoitukset

Pohjois-Pohjanmaan  alueellinen koordinaatioryhmä kokoontui 10.8.2021. Ryhmä totesi, että epidemia on siirtynyt kiihtymisvaiheeseen koko Pohjois-Pohjanmaan alueella, minkä vuoksi ryhmä linjasi uusista suosituksista alueelle.

Taivalkosken kunnan johtoryhmä ja kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri kokoontuivat 11.8.2021 käsittelemään alueellisen koordinaatioryhmän antamia suosituksia.

Kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri suosittaa, että Taivalkosken kunnassa noudatetaan kaikilta osin alueellisen koordinaatioryhmän antamia suosituksia ja rajoituksia.

Epidemiatilannetta seurataan aktiivisesti ja seuraavan kerran kunnan johtoryhmä kokoontuu arvioimaan tilannetta 12.8.2021 ja 17.8.2021.

Koordinaatioryhmän suositukset Pohjois-Pohjanmaalle

Suositukset ovat voimassa koko Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella.

Tapahtumat:

 • Tapahtumajärjestäjiä suositellaan kiinnittämään erityistä huomioita siihen, että osallistujilla on mahdollisuus riittävien turvavälien toteutumiseen.

Etätyö

 • Suositellaan työtehtävien salliessa etätyötä tai muita työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä työpaikoilla.

Maskisuositukset (koskevat yli 12-vuotiaita)

 • Joukkoliikenteessä.
 • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • Suomeen saapuvat matkustajat, kun he siirtyvät maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • Peruskoulussa 6. luokasta lähtien sekä toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa.
 • Työyhteisöissä sisätiloissa, jos samassa tilassa työskentelee tai oleskelee useampia henkilöitä.
 • Harrastus- ja vapaaehtoistoiminnan käyttämissä sisätiloissa, jos samassa tilassa on useampia henkilöitä.
 • Julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa.

Ikääntyneet ja riskiryhmät

 • Julkiset ja yksityiset palveluntuottajat noudattavat toiminnassaan tehostettuja suojaustoimenpiteitä, joilla varmistetaan korkean sairastumisriskin ryhmien suojaaminen koronavirustartunnalta.

· Toimenpiteissä noudatetaan THL ja sairaanhoitopiirin ohjeistusta. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/koronavirustartuntojen-torjunta-pitkaaikaishoidon-ja-hoivan-toimintayksikoissa/vierailut-pitkaaikaishoidon-ja-hoivan-toimintayksikoissa_koronavirusaikana

 • Suositellaan harkitsemaan tarkoin vierailuja ikääntyneiden ja riskiryhmien luokse. Vieraillessa suositellaan käytettäväksi maskia ja hyvää käsihygieniaa.

Ravitsemusliikkeet

 • Toimitaan valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti

Viimeksi muokattu 11.8.2021