13 °C
Haku

Kuulutukset

Kunnan ilmoitusten julkaisemisesta säädetään kuntalain (410/2015) 12 luvun 108 §:ssä. Mainitun pykälän 1 momentin mukaan: Kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Kyseisen pykälän 2 momentin mukaan: Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu. Ilmoitusten sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua.

Hallintopalvelut

Info

Soita: +358408608960

Viesti:

Viimeksi muokattu 11.6.2024