24 °C
Haku

Work & Stay – kokonainen elämä Koillismaalla

Work & Stay – Kokonainen elämä Koillismaalla -hankkeen tavoitteena on hyvinvoinnin, työllisyyden ja elinvoiman lisääminen Koillismaalla sekä erityisesti syrjäytymisen ehkäiseminen, työmarkkinoille heikosti kiinnittyvien työllistämisen edistäminen ja osaavan työvoiman saannin edistäminen.

Hankkeen toimenpiteet jakaantuvat neljään työpakettiin:

  1. Työelämätulkki -mallin kehittäminen, jonka tuloksena nopeutetaan työmarkkinoille heikosti kiinnittyvien kestävää työllistymistä tarjoamalla pitkäkestoista tukea työnhakijalle ja työnantajalle.
  2. Työllisyyspalveluiden kehittäminen, joka sisältää verkostoyhteistyön edistämistä, asiantuntijoiden osaamisen lisäämistä sekä tiedolla johtamisen systemaattista rakentamista.
  3. Asettautumispalveluiden rakentaminen, minkä tuloksena alueelle töihin tulevien mahdollisuudet integroitua paikalliseen yhteisöön ja löytää toimeentulo myös mukana muuttaville perheenjäsenille paranevat ja samalla alueen pito- ja vetovoima kasvaa.
  4. Työssäkäyntialueen mahdollisuudet

Taivalkosken kunta toteuttaa toimenpiteitä työpaketteihin 1, 2 ja 3.

Hankkeessa tehdään maakuntarajat ylittävää yhteistyötä ja siten edistetään toimenpiteiden vaikuttavuutta. Hankkeen päätoteuttajana toimii Kuusamon kaupunki ja osatoteuttajia ovat Taivalkosken lisäksi Koillis-Suomen elinkeinojen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy, Ksakki ry, Posion kunta, Pudasjärven kaupunki sekä Puolangan kunta. Hankkeen toteutusaika on 1.12.2023–31.12.2025.

Lisätietoja hankkeesta:

Työllisyyspalvelupiste Arpeetti

p. 040 680 6662, arpeetti@taivalkoski.fi

Viimeksi muokattu 22.5.2024