-4 °C
Haku

Covid-19 rajoitukset

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain  58 §:n 1 momentin nojalla Pohjois-Pohjanmaan maakunnan  kuntien alueella kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 (viisikymmentä) henkilöä. 

Määräys on voimassa ajalla 26.11.2021-25.12.2021. 

Ohjaus 

Ohjaus vaihtoehtoiseen EU:n digitaalisen koronatodistuksen  käyttöön 

Jos toiminnanharjoittaja edellyttää toiminnassaan 16-vuotiaalta tai  sitä vanhemmalta asiakkaalta ja toimintaan osallistuvalta yleisötilaisuuteen pääsemiseksi EU:n digitaalisen koronatodistuksen  esittämistä, tässä päätöksessä asetettu osallistujamäärää koskeva  rajoitus ei koske kyseistä yleisötilaisuutta. Jos asiakas tai osallistuja  ei esitä todistusta, toiminnanharjoittajan tulee evätä pääsy yleisötilaisuuteen. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää ajanjaksosta, jonka aikana tässä viranomaispäätöksessä määrätty osallistujamäärän rajoitus koskee yleisötilaisuuksia riippumatta siitä, edellyttääkö toiminnanharjoittaja yleisötilaisuuteen pääsemiseksi EU:n digitaalisen  koronatodistuksen esittämistä.  

Toimenpiteet covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi 

Tartuntatautilain 58 c §:ssä säädettyjä toimenpiteitä covid-19- epidemian leviämisen estämiseksi (asiakkailla ja osallistujilla on  mahdollisuus käsien puhdistamiseen; asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja  muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet; ja tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toiminnan osalta puhdistamisesta  säädetään) tulee noudattaa, vaikka toiminnanharjoittaja olisi ottanut  EU:n digitaalisen koronatodistuksen käyttöön.  

Viimeksi muokattu 23.11.2021