1 °C
Haku

Digitalisaatioselvityksellä tukea maaseutuyritysten toimintaedellytyksiin

Digitalisaatioselvityksellä tukea maaseutuyritysten toimintaedellytyksiin

Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy:n hallinnoimassa Maaseutuyritysten digitalisaatioselvitys -hankkeessa selvitetään maaseudulla toimivien yritysten digitalisaation nykyistä tasoa ja kehittämistarpeita Kuusamossa ja Taivalkoskella. Etätyön ja monipaikkaisen työn lisääntyminen avaavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia maaseudulle, mutta haasteena on usein yhteyksien toimivuus harvaan asutulla maaseudulla ja rajan pinnassa.

Palvelujen kehittäminen vaatii yrityksiltä luotettavia tietoliikenneyhteyksiä, riittävää tieto- ja osaamisperustaa, ajantasaisia laitteita ja ohjelmistoja. Sähköisten kanavien ja digitaalisten palveluiden avulla yritykset tavoittavat uusia asiakasryhmiä ja voivat parantaa muun muassa asiakaspalveluaan ja liiketoimintamahdollisuuksiaan. Lisäksi toiminnan kehittämisessä yrittäjiä tukisi mahdollisuus digitukeen.

Hankkeessa kartoitetaan digitukipalvelun tarvetta ja koostetaan siihen liittyvä toteutussuunnitelma. Monipaikkaisen asumisen ja etätyön tukemiseksi selvitetään potentiaalisten asiakkaiden digitarpeita sekä kiinnostusta fyysisiin etätyötiloihin. Valokuitu- ja 4G/5G –verkkoyhteyksien kattavuutta edistetään yhteistyössä operaattorien kanssa.

Tavoitteena on myös selvittää halukkuutta kylien ja taajamien markkinaehtoiselle tai esimerkiksi osuuskuntaan perustuvalle valokuituyhteydelle. ”Haluamme lähestyä aihetta alueen toimijoiden näkökulmasta; mitkä ovat yritysten todelliset tarpeet ja miten hankkeen puitteissa voidaan etsiä toimivia ratkaisuja digitalisaation tueksi. Myös valtionhallinto kehittää uudessa Työ- ja elinkeinoministeriön asettamassa digitaloushankkeessaan sovelluksiansa vahvistamaan yritysten digitalisaatiota. Tässä suhteessa olemme kehittämässä digitaloutta hyvällä hetkellä”, kommentoi projektipäällikkö Tauno Korpela.

Hankkeen tuloksena saadaan lisätietoa siitä, mitkä seikat kaipaavat kehittämistä maaseudulla toimivien yrittäjien digiosaamisessa, mitkä seikat puolestaan infrastruktuurissa ja onko erityisesti joitakin asioita, jotka estävät yritysten liiketoiminnan kehittämistä. Kuntiin ja kyliin saadaan jatkotoimenpiteiden suunnittelua varten selkeä näkemys digitaalisuuteen liittyvistä kehittämistarpeista.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Tauno Korpela, +358 40 712 0257, tauno.korpela@naturpolis.fi

Maaseutuyritysten digitalisaatioselvitys -hanke toteutetaan Kuusamossa ja Taivalkoskella ajalla 15.5.2021 -31.3.2022. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle rahoituksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 -ohjelmasta.

Viimeksi muokattu 30.9.2021